Viidennes (21 % vastanneista) suomalaisista arvioi, ettei osaisi antaa ensiapua hätätilanteessa. Tämä käy ilmi LähiTapiolan teettämästä kyselystä.

Parannettavaa on myös suomalaisten uskalluksessa toimia hätätilanteessa. Yli puolet vastanneista (52 %) kokee, ettei uskaltaisi toimia ensiapua vaativassa tilanteessa. Punaisen Ristin Ensiavun (SPR) Mirja Sjöberg pitää asiaa huolestuttavana.

– Myös me SPR:llä olemme selvittäneet suomalaisten ensiaputaitoja. Onhan se huolestuttavaa, että näin suuri osa Suomen väestöstä ei koe osaavansa auttaa kanssaihmisiään hädässä. Punainen Risti onkin ottanut tämän juhlavuoden tavoitteekseen tehdä suomalaisista ja Suomessa asuvista maailman ensiaputaitoisin kansa lisäämällä ensiapukoulutustarjontaa niin kouluissa kuin työpaikoilla, Sjöberg sanoo.

LähiTapiola kouluttaa tänä vuonna suomalaista ensiaputaitoihin. Sankarikoulutukseen on osallistunut jo yhteensä yli 40 000 suomalaista. Koulutuksen teemana on tänä vuonna nimenomaan hätäensiapu, ja koulutusten sisällöt on kehitetty yhteistyössä SPR:n kanssa.

– Viime vuonna huikean suosion saavuttanut Sankarikoulutus saa tänä vuonna jatkoa. Yhteistyö SPR:n kanssa on sujunut hienosti ja suomalaisten ensiaputaidot ovat kehittyneet roimasti. Erityisen tyytyväisiä olemme koulujen ja oppilaiden intoon osallistua koulutuksiin, sanoo LähiTapiolan Sankarikoulutuksista vastaava Hanna-Leena Jauho.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 29.9. – 5.10.2017 välisenä aikana yhteensä 1026 henkilöä ikävuosiltaan 15-74.