Tiesitkö tämän raskausaikana liikkumisesta?

0

Marja Leppäsen tohtorinväitöskirja paljastaa tuoreinta tietoa raskausajan liikunnasta.

Terveystieteen maisteri Marja Leppänen tutki raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten ja liikunnan välistä yhteyttä. Lisäksi väitöskirjassa tarkasteltiin raskausdiabeteksen riskin suhdetta äitien ja lasten liikuntaan sekä lasten kehon koostumukseen seitsemän vuoden seurannan jälkeen.

Liikunta-aktiivisuus ennen raskautta ja läheisten ihmisten tuki ovat keskeisessä asemassa raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten raskaudenaikaisen liikunnan jatkumisen kannalta, toteaa tutkimus. Raskautta edeltävä ylipaino sen sijaan on negatiivisesti yhteydessä sekä äitien liikuntaan että lasten kehon koostumukseen pitkällä aikavälillä.

-Vapaa-ajan liikunnan jatkumista edistivät sekä naisten oma että puolison runsas liikunta-aktiivisuus ennen raskautta. Liikuntaan kannustaviksi henkilöiksi naiset kokivat läheiset ihmiset, Leppänen kertoo.

Naiset, joilla ei ollut raskausdiabeteksen riskiä alkuraskaudessa, lisäsivät liikuntaa merkitsevästi enemmän kuin riskiryhmässä olleet seitsemän vuoden seuranta-aikana. Lasten kehon koostumukseen tai liikuntaan riskillä ei ollut yhteyttä.

-Raskautta edeltävä korkeampi painoindeksi oli yhteydessä epäsuotuisaan kehon koostumukseen pojilla. Sen lisäksi äitien ja lasten vähintään kohtuutehoinen liikunta suhteutuivat hyvin toisiinsa seitsemän vuotta synnytyksen jälkeen, Leppänen selvittää.

Leppäsen tutkimuksessa tarkasteltiin myös alle kouluikäisten lasten liikunnan yhteyttä kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

-Tulosten mukaan jo viisi minuuttia kovatehoista liikuntaa päivässä oli merkitsevästi yhteydessä suotuisaan kehon koostumukseen ja parempaan fyysiseen kuntoon, Leppänen lausuu.

Liikunnan edistäminen ja normaalipainon tukeminen jo ennen raskautta on tärkeää sekä äidin että lapsen kannalta. Kovatehoisella liikunnalla alle kouluikäisenä saattaa sen lisäksi olla hyötyä lasten ylipainon ehkäisyssä ja fyysisen kunnon tukemisessa.

-Säännöllisen liikunnan ja painonhallinnan tukemisella voidaan saavuttaa terveyshyötyjä kahdelle sukupolvelle. Eri tahojen tulisi tehdä yhteistyötä, jotta äitejä ja lapsia voidaan tukea riittävästi ennen raskautta, raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, Leppänen suosittaa.

Jaa

Kommentoi