Rahapelaaminen aiheuttaa usein merkittäviä haittoja pelaajien läheisille, mutta heille suunnattua tukea ja palveluita on heikosti saatavilla. 

Noin joka viidennellä suomalaisella on ollut lähipiirissään vähintään yksi ihminen, joka pelaa liikaa rahapelejä. Rahapelaamisen haittoja kokee usein myös pelaajan lähipiiri, mikä kuormittaa merkittävästi ihmissuhteita. Liiallinen pelaaminen aiheuttaa läheisille huolta pelaajan terveydestä sekä hyvinvoinnista ja kuormittuneisuutta tunne-elämän puolella – esimerkiksi stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta, toivottomuutta tai syyllisyyttä. Läheiset kokevat myös taloudellisia ongelmia. 

-Rahapelaamisesta koituvat monitahoset haitat niin pelaajalle kuin läheisille on tunnistettu, mutta palveluita erityisesti läheisille on tarjolla vielä hyvin vähän. Tarve on tiedostettu ja läheisille ollaan kehittämässä tukea ja palveluita, toteaa tutkimuspäällikkö Sari Castrén Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Uusi testi läheisille

Rahapeliongelmaan tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjoavan Peluurin verkkopalvelussa on julkaistu testi, joka tarjoaa rahapelaajan läheiselle mahdollisuuden tarkastella omaa tilannettaan ja mahdollisia haittoja, joita pelaaminen aiheuttaa.

Testi antaa vastaajalle tietoa rahapelaamisesta sekä tarjoaa tukea ja vinkkejä läheisille heidän kokemiensa haittojen vähentämiseksi. Testin tuotti THL yhteistyössä Helsingissä toimivan Peliklinikan kanssa. 

-Läheisten testi tarjoaa myös ammattilaiselle mahdollisuuden ottaa läheisten kokemat haitat puheeksi tilaisuuden antaa tukea ja tietoa räätälöidysti läheiselle hänen kokemien haittojen mukaisesti, Castrén toteaa.

Tee testi täällä