Nuorilla on usein vahva halu näyttää osaamisensa etenkin työuran alussa. Mehiläisen työterveyspsykologi Sari Valavuori muistuttaa, että esihenkilöillä on vastuu nuoren johtamisessa kohti tervettä ja pitkää työelämää.

Kesätyö on monelle nuorelle arvokas ensimmäinen kosketus työelämään. Vaikka kesätyö ei ole aina koulutusta vastaavaa työtä, se on tärkeä hetki oppia työelämätaitoja. Työterveyspsykologi toivoisi esihenkilön vastuuta nuoren kohtaamisessa, jo ensimmäisestä työpaikasta lähtien.

– Nuorilla on usein vahva halu näyttää osaamisensa etenkin työuran alussa. Tämä voi helposti johtaa ylisuorittamiseen, ylikuormittumiseen ja pitkällä aikavälillä loppuun palamiseen ilman tarvittavaa ohjausta ja tukea, Sari Valavuori sanoo.

– Nuoret olisivat pienellä autettavissa. Esihenkilön on tärkeää käydä nuoren kanssa läpi työelämän perustaitoja, ja toisinaan tarve voi olla kannustaa terveyttä tukeviin valintoihin. Esihenkilön on hyvä olla läsnä, ja hänellä pitää olla aikaa perehdyttää – pysähtyä ja miettiä millaista tukea ja osaamisen vahvistamista nuori tarvitsee, Valavuori pohtii.

Valavuoren mukaan jokaisen on opeteltava työuran alussa muun muassa vuorovaikutustaitoja, oman jaksamisen rajoja, ajanhallintaa, oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamista sekä luottamusta omiin taitoihin.

Malttia ja haasteita sopivassa suhteessa

Esihenkilön on tärkeää käydä nuoren kanssa läpi, mikä on riittävä työn taso, sillä monet haluavat näyttää taitonsa ylisuorittamalla työtä. Valavuori muistuttaa, että nuorten kannattaa antaa kasvaa rauhassa, mutta antaa heille haasteita sopivassa määrin. Työn on tarkoitus antaa merkityksellisyyttä ja onnistumisen tunteita.

– Nuorilla on kova halu näyttää osaamisensa etenkin työuran alussa. He tekevät varmuudeksi vielä vähän enemmän, jotta antavat varmasti hyvän kuvan itsestään työntekijänä. Kyllä minua surettaa ja huolettaa nuorten tilanne. Näen vastaanotolla aivan liikaa alle 30-vuotiaita, jotka ovat katkeamispisteissä, Valavuori jatkaa.

Mielenterveyttä ja työhyvinvointia on tärkeä johtaa työpaikoilla

Alle 34-vuotiaiden mielenterveyssyistä johtuvat sairaspoissaolot jatkoivat kasvuaan 2023 alkuvuoden aikana, selviää Mehiläisen diagnoosidatasta. Työntekijöiden mielen hyvinvoinnin johtaminen ei kuitenkaan vaadi erityisosaamista, vaan sujuvan ja hyvän työnteon perusedellytysten mahdollistamista.

– Psykologinen turvallisuus on tärkeä etenkin työuran alussa. Vastaanotolla olen huomannut, että nuorten on vaikea sanoittaa omaa tilannettaan. Jos luottamus työpaikalla puuttuu, voi puhuminen olla vaikeaa. Silloin ei tule kuulluksi, eikä kukaan tiedä ongelmista. Tällaisessa tilanteessa voi vahvistua tunnekokemus siitä, että minua ei arvosteta työntekijänä, työ ei tunnu omalta tai arvokkaalta.

– On toki tärkeää myös muistaa, että työelämä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään, oppia ja kehittyä sekä mahdollistaa kuuluvuuden tunnetta, ja näissä myös usein onnistutaan. Jokainen meistä kuitenkin tietää, että työelämä on kuormittavaa. Meidän kaikkien vastuulla on rakentaa sellainen työelämä, joka on mielen hyvinvoinnille kestävä, Valavuori päättää.

Psykologin vinkkejä nuorelle työelämän alkuun

1. Kysy, jos jokin mietityttää – opettele pyytämään apua.

2. Muista, että työelämä on opettelua – kaikkea ei kuulukaan osata heti; on lupa harjoitella, kasvaa ja kehittyä – koko elämä.

3. Pyydä palautetta.

4. Kerro rohkeasti ajatuksiasi, huomioitasi ja näkemyksiäsi.

5. Muista, että työntekoa on oikeus rajata, ja jokaisella on oikeus hyvää kohteluun.

6. On tärkeää mahdollistaa muutakin elämää kuin työelämä; palautteleva uni, säännöllinen ja terveellinen ruokailu, harrastukset ja läheiset ihmissuhteet tukevat jaksamista.

Psykologin vinkkejä esihenkilölle nuoren kohtaamiseen

1. Kannusta kysymään – ole itse esimerkkinä ja kysy kuulumisia sekä kokemuksia.

2. Panosta perehdytykseen.

3. Keskustele työpaikan pelisäännöistä, ja varhaisen välittämisen mallista työpaikalla. Kerro myös muista työpaikan tarjoamista tukimuodoista sekä työterveyden mahdollisuuksista.

4. Ole läsnä ja tavoitettavissa vahvistaen näin psykologista turvallisuutta.

5. Keskustele työssä suoriutumisesta: anna palautetta; kannustavaa ja tarvittaessa korjaavaa, jotta nuorella on mahdollisuus tietää mitä häneltä odotetaan ja mikä riittää.

6. Keskustele keinoista palastella työn tavoitteita osaamista, aikaa ja voimavaroja vastaaviksi.

7. Kannusta palauttavaan, virkistävään ja elämää tasapainottavaan vapaa-aikaan – itsestä huolehtimiseen.