Suomessa on eurooppalaisittain hyvä sisäilma. Se aiheuttaa silti oireita työpaikoilla.

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 20 prosenttia ja miehistä 10 prosenttia on kokenut sisäilman aiheuttaneen oireita työpaikalla.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena onkin vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja. THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima ohjelma julkistettiin lokakuun lopussa.

Ohjelman aikana on tarkoitus muun muassa kehittää rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, ongelmatilanteiden hoitoa ja parantaa oireilevien ja sairastuneiden hoitopolkuja ja kuntoutusta. Ohjelmassa pyritään myös selvittämään sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä.

Koska ongelmatilanteiden ratkaiseminen on vaikeaa ja aikaa vievää, sisäilmakysymyksissä tarvitaan nykyistä enemmän poikkihallinnollista ja eri ammattikuntien välistä yhteistyötä.

-Kyseessä on visainen ongelma, jota pitää lähestyä monesta suunnasta. Rakennusten ongelmiin on tartuttava ripeästi ja epäpuhtauslähteet korjattava. Aiempaa enemmän pitää huomioida altistuva ihminen ja panostaa ymmärryksen lisäämiseen ja avoimeen viestintään sisäilma-asioista. Tarvitsemme myös terveydenhuollon voimakkaasti mukaan, jotta voimme parantaa sairaiden ja oireilevien hoitoa ja tukea, vaatii professori Juha Pekkanen.

-Ihmisiin ja rakennuksiin kohdistuvien toimien tulee perustua tutkittuun tietoon sekä luotettavaan riskien ja vaikutusten arviointiin. Tämä on tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta, komppaa THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.