Suomalaisen väestön huumeiden käytöstä ja huumeasenteista kerätään syksyn aikana uutta tutkimustietoa: kyselylomakkeet on lähetetty kaikille Päihdetutkimuksen vastaajille.

Huumekeskustelu on käynyt Suomessa vilkkaana viime vuosina. Keskustelua ovat herättäneet esimerkiksi huumeiden käytön rangaistavuus, kannabiksen laillistaminen ja lääkekannabiksen saatavuus, huumeiden käyttöhuoneet sekä huumekuolemat ja niihin liittyen erityisesti Pohjois-Amerikan opioidikriisi. Kysely tuo tietoa suomalaisten mielipiteistä huumekysymyksiin.

Päihdetutkimus on ainoa kotimainen väestökysely, jossa tutkitaan suomalaista huumetilannetta. Tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 7 000 iältään 15–69-vuotiasta henkilöä, jotka vastaavat kyselyyn nimettöminä.

Päihdetutkimuksilla on selvitetty huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomen aikuisväestön keskuudessa vuodesta 1992 alkaen. Vuodesta 2010 lähtien mukana on ollut myös kysymyksiä dopingaineiden käytöstä. Nyt kerätään tutkimuksen kahdeksas aineisto. Tutkimustiedolla on keskeinen rooli niin huumekysymyksen kansallisessa seurannassa kuin eurooppalaisessa vertailussakin.