Viiteen yliopistosairaalaan perustetaan osaamiskeskukset pakolaisten mielenterveystyön edistämiseksi.

Alueelliset osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen osaamiskeskuksen, joka kattaa koko Suomen.

-Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat tukea ja tietoa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveyden edistämiseen, siksi osaamiskeskuksille on tarvetta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas.

Osaamiskeskuksien tehtävänä on levittää tietotaitoa pakolaistaustaisten mielenterveyden edistämisestä muun muassa tarjoamalla konsultaatiota, kouluttamalla, kehittämällä palveluita sekä luomalla toimivat verkostot työn tehostamiseksi.

Osaamiskeskusten perustamistehtävää toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä kaikkien viiden yliopistosairaalan sekä Suomen mielenterveysseuran kanssa.