Synnyttäjien keski-ikä nousee yhä – neljännes synnyttäjistä on jo yli 35-vuotiaita.

Kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 31,6 vuotta ja ensisynnyttäjien keski-ikä 30,0 vuotta vuonna 2021, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kymmenessä vuodessa keski-iät ovat nousseet noin vuodella. Kaikista synnyttäjistä yli 35-vuotiaita oli jo 25,8 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden osuus oli 1,1 prosenttia.

Ensisynnyttäjien keski-ikä oli korkein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (31,1 vuotta) ja matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella (28,0 vuotta).

-Vaikka monessa Etelä-Euroopan maassa on Suomeakin enemmän 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä, on Suomen osuus kasvanut nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin viime vuosina, toteaa THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

Nouseva synnyttäjien keski-ikä näkyy myös raskauden ja synnytysten aikaisten toimenpiteiden yleistymisenä. Vuonna 2021 yli 35-vuotiaiden raskauksista 25,4 prosenttia päätyi keisarileikkaukseen, mikä oli noin kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin nuoremmilla synnyttäjillä. Kaikkiaan keisarileikkauksia oli 19,6 prosenttia synnytyksistä