Diabeteksen hoidon tavoitteena on hyvä hoitotasapaino ja diabetekseen liittyvien lisäsairauksien ehkäisy. Tiedetään kuitenkin, että hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen on haastavaa sairauden edetessä. IMPRO-hankkeen tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että seurannan aikana glukoositasot huononivat ja veren rasva-arvot paranivat samansuuntaisesti sekä potilailla, joilla ei ollut ja joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi lisäsairauksia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin diabetes- ja lipidilääkkeiden käytön yleisyyttä ja lääkevalintojen yhteyttä hoitotavoitteiden saavuttamiseen tyypin 2 diabetespotilailla. Tutkimus tehtiin Pohjois-Karjalassa hyödyntämällä sähköisen potilastietojärjestelmän tietoja.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito suositellaan aloittamaan suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä, ensisijaisesti metformiinilla. Tulosten mukaan metformiini oli yleisimmin potilaiden käytössä oleva lääke. Seurannan aikana pelkän metformiinin käyttö väheni, kun lääkitystä tehostettiin muilla lääkkeillä sairauden edetessä. Insuliinin käyttö lisääntyi eniten monisairailla potilailla, joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi sydän- ja verisuonitauteja ja mielenterveysongelmia.

Vaikka diabetespotilaiden lipiditasot paranivat lääkityksellä seurannan aikana, kaikki eivät kuitenkaan saavuttaneet hoitotavoitetta. Lisäksi monet potilaat, joilla diabeteksen lisäksi oli mielenterveyshäiriöitä, olivat ilman asianmukaista lipidilääkitystä.

-Diabeteslääkitystä on tehostettava ajoissa, jotta hoitotavoitteiden saavuttamisen mahdollisuudet paranevat. Lisäksi on suositeltavaa aloittaa lipidilääkitys diabetespotilailla ilman tiedossa olevaa valtimosairautta. Erityistä tukea hyvän hoidon toteuttamisessa tarvitsevat potilaat, joilla on paljon lisäkuormitusta esimerkiksi lisäsairastavuuden kautta, kuten potilaat, joilla on mielenterveyden häiriöitä, sanoo IMPRO-konsortion johtaja Tiina Laatikainen.

-Sähköiset potilastietojärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa paremmin tyypin 2 diabetespotilaiden yksilöllistä hoitoa ja seurata hoitotuloksia, Laatikainen toteaa.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.