Kahta kolmesta suomalaisesta huolettaa, ettei terveydenhoitohenkilöstön määrä riitä tulevaisuudessa.

Lähes yhtä usea on huolestunut siitä, että kiireettömään hoitoon on jatkossa koronan vuoksi vaikeampi päästä. Suomalaisten arvio omasta terveydestä on kuitenkin parantunut vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Ifin tuoreesta Terveysbarometrista.

Suomalaisista 67 prosenttia on melko tai erittäin huolissaan siitä, riittääkö terveydenhoitohenkilöstön määrä tulevaisuudessa, kertoo Terveysbarometri-tutkimus, jossa haastateltiin 1001:tä suomalaista lokakuussa 2020. Seuraavaksi eniten huolettavat kiireettömään hoitoon pääsyn vaikeutuminen koronan vuoksi (63 %), julkisen terveydenhuollon laadun heikentyminen koronan takia (60 %) sekä jonkun läheisen sairastuminen koronaan (60 %).

– Huoli koronaan sairastumisesta on suurempi läheisten kuin omasta puolesta. Koronaan sairastuminen huolettaa suomalaisista 40 prosenttia. Yleisin huoli on yli 60-vuotiailla sekä niillä, jotka kokevat terveytensä huonoksi. Korona huolettaakin nyt enemmän kuin useimmat muut vakavat sairaudet – sen edelle nousee vain huoli syövästä sekä sydän- ja verisuonisairauksista, kertoo Ifin yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia kaikista koronaan ja terveydenhuoltoon liittyvistä riskeistä.

Tutkimuksessa listattiin myös seitsemän kohtaa, joilla suomalaiset pyrkivät ennaltaehkäisemään sairauksia:

  1. Riittävä rokoteturva, 72 %
  2. Riittävä palautuminen ja lepo, 72 %
  3. Liikunnan harrastaminen vähintään 3 kertaa viikossa, 64 %
  4. Riittävä uni, 64 %
  5. Terveelliseen ruokavalioon panostaminen, 63 %
  6. Stressitason pitäminen kohtuullisena, 63 %
  7. Painon pitäminen kurissa, 61 %