Uusia koronatapauksia todettiin yhteensä 1 651 viimeisen täyden kalenteriviikon aikana (viikko 27, 5. – 11.7.). Tapausmäärä on ollut kasvussa viimeiset kolme viikkoa. Kesäkuun puolivälissä (viikolla 24) todettiin noin 540 tapausta, jonka jälkeen tapausmäärä on noin kolminkertaistunut.

Epidemia leviää nyt sosiaalisesti aktiivisten nuorten aikuisten keskuudessa, esimerkiksi baari- ja juhlailloissa. Tartuntoja todetaan edellisten viikkojen tapaan eniten 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä, jonka osuus viikolla 27 oli kolmannes kaikista tartunnoista. 10-19-vuotiaiden osuus kaikista tartunnoista oli 25 prosenttia, jossa  tartunnat painottuvat 18 vuotta täyttäneisiin.

Tehollisen tartuttavuusluvun arvio on 1,0-1,25. Nuorten aikuisten tartuntojen lisääntyminen viikolla 27 on nostanut arviota tartuttavuusluvusta.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista tartunnoista on puolittunut edellisestä viikosta. Viikolla 27 todetuista tartunnoista 12 prosenttia oli peräisin ulkomailta ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus kolme prosenttia.

Pääosa uusista tartunnoista Delta-muunnosta

Koronavirustestejä tehtiin viikolla 27 noin 94 200. Covid-19-tapausten osuus testatuista näytteistä oli 1,8 prosenttia viikolla 27. Osuus on kesäkuun puolivälin 0,6 prosentista kolminkertaistunut. 

Delta-muunnoksen osuus koko maassa on yli 80 prosenttia tutkituista testituloksista. Varianttityyppi määritellään noin joka viidennestä koronavirusnäytteestä, ja viime viikkoina EM-kisaturistien suuri osuus tyypitetyistä näytteistä voi jonkin verran yliarvioida Delta-muunnoksen osuutta. Henkilöiden, jotka on todettu itärajalla koronapositiivisiksi tai joilla on ollut kontakti Venäjälle, näytteistä noin 90 prosenttia on ollut Delta-muunnosta.

Sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut tartuntojen tahdissa

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysynyt kasvaneista tartuntamääristä huolimatta vakaana. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja voi johtua nuorempien ja vielä rokottamattomien sairastamisesta. Sairaalahoidossa Covid-19-potilaita oli 14.7.2021 sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 43, joista perusterveydenhuollon osastoilla 6, erikoissairaanhoidon osastoilla 27, ja teho-osastoilla 10 potilasta. 

Tulevan viikon ennusteet valtakunnallisten uusien erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat nousseet hieman.

Koko maassa noin 63 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja toisen annoksen 25 prosenttia.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 14.7.2021 ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 978, kun vastaava luku oli viikkoa aikaisemmin 976.