Suomen huumepolitiikkaa on muutettava merkittävästi, katsoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Salmisen mukaan Suomessa on menneiltä vuosilta hyviä kokemuksia politiikasta, jossa huumeita ei hyväksytä, mutta jolla ei myöskään turhaan aiheuteta lisää vahinkoa huumeiden käyttäjille ja koko yhteiskunnalle. 

Uusin tieto osoittaa, että Suomi on EU:n kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. 

-Nuorten huumekuolemien lisääntyminen on osoitus huumepolitiikan ja koko yhteiskunnan epäonnistumisesta. Huono kehitys pitää saada käännettyä, ja se ei tapahdu itsestään, Salminen sanoo suoraan.

Hänen mukaansa Suomi on moniin muihin maihin verrattuna jälkijunassa huumeisiin liittyvissä toimissa. Positiivista on, että sosiaali- ja terveysministeriö uudisti keväällä 2021 päihde- ja riippuvuusstrategian, jonka edellinen versio alkoi olla muutaman vuosikymmenen takaa. 

Mutta strategia ei kuitenkaan yksin riitä.

-Tarvitaan myös konkreettinen suunnitelma, jossa listataan uusia toimia huumeiden käytön ja haittojen ehkäisemiseksi ja määritellään, kuka tai mikä taho niistä vastaa, Salminen sanoo.

Valvotut käyttöhuoneet

Mitä sitten pitäisi tehdä?

-Matalan kynnyksen terveysneuvontapisteet, naisille ja vähemmistöille suunnatut erityispalvelut, mahdollisuus vaihtaa käyttövälineet puhtaisiin, valvotut käyttöhuoneet, käyttäjille ja heidän läheisilleen jaettava yliannostuslääke ja jopa ainetunnistus, Salminen listaa keinoja, joilla huumehaittoja voitaisiin vähentää. 

Lisäksi hän penää nykyistä parempaa hoitoa kaksoisdiagnoosin kanssa kamppaileville.

-Päihdeongelmat liittyvät hyvin usein mielenterveysongelmiin. Usein unohdetaan, että monet, joilla on addiktiosairaus, on myös muita sairauksia, jotka aiheuttavat suuria elämänhallinnan vaikeuksia, Salminen painottaa. 

Salmisen mukaan huumeiden käyttöön pitää puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. 

-Käytön rangaistavuudesta pitää uskaltaa luopua, sillä rangaistukset eivät estä käyttöä vaan sysäävät ihmiset vain entistä pahemmin syrjään. Virkavallan resurssit kannattaa käyttää ammattimaisten rikollisten myyjäorganisaatioiden pysäyttämiseen.

Salmisen mukaan päihteisiin liittyvä keskustelu kertoo siitä, miten suomalainen yhteiskunta kohtelee erittäin heikossa asemassa olevia jäseniään.

-Vaikuttaa siltä, että asenteet vaikeassa asemassa olevia kohtaan ovat koventuneet. Huumeiden käyttöön liittyvän häpeän ja syrjinnän vähentäminen edistäisi varhaista puuttumista ja oma-aloitteista hoitoon hakeutumista. Se on myös ihmisoikeuksien ja perusarvojemme mukaista.