Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muutosneuvottelut on saatu päätökseen.

THL kertoo saavuttaneensa tavoitteet 12 miljoonan euron vuotuisesta säästöstä kehyskaudella 2024–2027. Neuvotteluiden lopputuloksena tullaan nyt irtisanomaan peräti 93 henkilöä. Vähennettävä henkilöstömäärä on yhteensä noin 180 henkilöä. Loput vähennyksestä saavutetaan eläkkeelle siirtymisten ja päättyvien määräaikaisuuksien kautta.

Neuvotteluesityksessä työnantaja arvioi sopeutustarpeen olevan enintään 200 henkilöä. Tämä on 15 prosenttia THL:n henkilöstöstä.

Sopeutus on niin mittava, että se koskee laajasti laitoksen eri toimintoja. Merkittäviä supistuksia kohdistuu esimerkiksi pandemian hoitamisesta vastanneeseen terveysturvaajat-osastoon, väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja terveyden edistämiseen keskittyvään hyvinvointivaikuttajat-osastoon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja tietotuotantoa ohjaavaan ja kehittävään tiedonvälittäjät-osastoon.

Vähennykset ovat merkittäviä ja siksi THL muuttaa myös organisaatiorakennettaan.

THL käynnisti koko laitoksen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut helmikuussa. Syynä oli voimakkaasti laskeva valtion talousarviorahoitus ja samanaikaisesti laitokselle osoitetut uudet tehtävät ja niihin liittyvät toiminnan uudelleenjärjestelyt.