Toimeentulotukea saavilla 18–34-vuotiailla on enemmän terveysongelmia kuin muilla ikäisillään. Eroa selittää erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyys toimeentulotukiasiakkailla.

Mitä kauemmin nuori aikuinen on saanut toimeentulotukea, sitä useammin hän on käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluita, ostanut reseptilääkkeitä ja kärsinyt mielenterveyden ongelmista.

-Esimerkiksi toimeentulotukea saavilla miehillä on psykiatrinen diagnoosi kuusi kertaa yleisemmin kuin muilla 18-34-vuotiailla, sanoo THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo.

Tiedot perustuvat THL:n tuoreeseen raporttiin, jossa on analysoitu Helsingin, Espoon ja Vantaan rekisteritietoja vuosilta 2005–2016.

Mielenterveysongelmilla kauaskantoisia vaikutuksia

Tutkimuksen mukaan sekä toimeentulotuki että mielenterveysongelmat ovat yleisempiä pienituloisista perheistä tulevilla nuorilla aikuisilla. Toisaalta mielenterveysongelmat ovat yhteydessä toimeentulotuen lisääntyneeseen käyttöön perhetaustaan katsomatta.

-Siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on tärkeä vaihe sen kannalta, miten valmiudet opiskeluun ja työelämään kehittyvät. Mielenterveysongelmilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia nuoren myöhempään taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan, Vaalavuo sanoo.

Nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä voidaan ehkäistä muun muassa puuttumalla ongelmiin varhain ja tarjoamalla nuorelle moniammatillista tukea.

-Investoinnit lasten ja nuorten mielenterveyteen kaventaisivat terveyseroja ja katkaisisivat huono-osaisuuden periytymisen, Vaalavuo arvioi.