Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat suoraan kansalaisten terveydentilaan.

Lisäksi niillä voi olla vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen.

THL kertoo, että laitoksessa varaudutaan koko ajan uuteen normaaliin, eli tehdään ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tutkimus- ja asiantuntijatyötä moneen eri aihepiiriin liittyen. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • kuumuuden ja helteen sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 
  • pimenevien talvien mielenterveysvaikutukset 
  • kestävä ja terveellinen ravitsemus ja reilut ruokajärjestelmät 
  • ilmastoystävällinen, terveyttä edistävä ja reilu liikkuminen 
  • terveelliset ja säänkestävät rakennukset 
  • vesiturvallisuus 
  • vektorivälitteisten tautien, kuten borrelioosin leviäminen punkkien elinpiirin laajentuessa
  • hyvinvointipolitiikka 
  • kestävä ja ilmastoystävällinen sosiaali- ja terveyssektori. 

Tuotettu tieto esimerkiksi kestävistä ja samalla terveyttä edistävistä ruokajärjestelmistä ja sosiaali- ja terveyssektorista auttaa THL:n mukaan kestävyysmurroksessa. Sillä tarkoitetaan ihmisen toiminnan – esimerkiksi asumisen, energiantuotannon, liikenteen ja ruokaketjujen – ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. 

THL on ollut mukana laatimassa kansainvälisen kansanterveyslaitosten yhdistyksen (IANPHI) julkaisemaa suunnitelmaa, joka kannustaa laitoksia toimimaan ilmaston hyväksi. Suunnitelma julkaistiin marraskuussa 2021 YK:n ilmastokokouksessa.