Suomalaisista enää vain 23 prosenttia pitää poliitikkojen kansalaisille antamaa tietoa luotettavana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 52 prosenttia.

Suomalaisten luottamus poliitikkojen antamaan tietoon on pudonnut 25 prosenttiyksikköä viime kevään lukemista. Keväällä, koronakriisin ollessa pahimmillaan 48 prosenttia suomalaisista luotti poliitikkojen antamaan tietoon.

EVAn uusin mittaus tehtiin lokakuussa, kun koronavirustilanne oli nykyistä rauhallisempi.

-Muutos on poikkeuksellisen suuri. Keväällä 2020 havaittu luottamuksen vahvistuminen poliittisiin instituutioihin oli todennäköisesti koronavirukseen liittyvien pelkojen aiheuttama poikkeustila. Myös muissa Euroopan maissa poliittinen luottamuslisä eli niin sanottu rally ’round the flag -ilmiö on alkanut hälvetä, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Erityisen paljon on pudonnut myös naisten luottamus poliitikkojen antamaan tietoon: 33 prosenttiyksikköä.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.10.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.