Uniapnean lähetemäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa HUSin Iho- ja allergiasairaalan uniapneapoliklinikalla.

Esimerkiksi vuosien 2020–2021 aikana lähetteiden määrät kasvoivat yhdeksän prosenttia. Poliklinikkakäyntien ja potilaiden määrät ovat kasvaneet koko HUSin alueella. Hoitamaton keskivaikea tai vaikea uniapnea lisää korkean verenpaineen sekä sydän- ja aivoinfarktin riskiä.

Noin neljä prosenttia miehistä ja kaksi prosenttia naisista sairastaa obstruktiivista eli rakenteellisista syistä johtuvaa uniapneaa. Tieto esiintyvyydestä kuitenkin vaihtelee ja suurempiakin esiintyvyysarvioita on esitetty, sanoo ylilääkäri Paula Kauppi Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

-On arveltu, että miehistä jopa 17 prosentilla ja naisista yhdeksällä prosentilla olisi uniapnea, hän kertoo.

Uniapnean voivat paljastaa yönaikainen kuorsaava ja katkonainen hengitys, aamupäänsärky, päiväaikainen väsymys, keskittymisvaikeudet, muistiongelmat ja yöllinen virtsaamistarve. Usein uniapneapotilailla on myös ylipainoa.

Hoidon tukena uniapnean digihoitopolku

Hoitamattomana uniapnea voi olla terveysriski. Hoitamaton uniapnea lisää riskiä korkeaan verenpaineeseen sekä sydän- ja aivoinfarktiin. Keskivaikea tai vaikea hoitamaton uniapnea voi olla riski myös ajoterveyden ja -turvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uniapneaa sairastavia ammattikuljettajia tutkitaan ja seurataan tarkemmin.

Uniapneaa voidaan hoitaa CPAP-laitteella eli ylipainehengityslaitteella, painonhallinnalla, hammaskiskolla ja välttämällä selällään nukkumista.

-Uutena uniapnean hoitojärjestelmässä on otettu mukaan uniapnean digihoitopolku. Potilaan hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi merkittävä osa potilasta ohjataan suoraan CPAP-hoitoon, sanoo Kauppi.

Kaikki uniapneapotilaat eivät sopeudu CPAP-hoitoon ja tutkimusten mukaan jopa kolmannes CPAP-hoitoa saavista potilaista lopettaa hoidon ensimmäisen vuoden aikana.

Näiden potilaiden kohdalla uniapnean hoito jatkuu muilla aiemmin mainituilla hoitokeinoilla. Uniapnean hoidon ja CPAP-hoidon tavoitteena on unen rakenteen korjaaminen ja sen myötä päiväväsymyksen väheneminen sekä sydän- ja verisuonitapahtumien riskin pienentäminen.