Microsoftin Research.com-sivustolla julkaistun viittausanalyysin mukaan professori Jaakko Tuomilehto on Suomen siteeratuin lääketieteen tutkija.

Koko maailman tilastossa hän on viidenkymmenen siteeratuimman joukossa ja eurooppalaisessa vertailussa kymmenen kärkijoukossa. Tuomilehdon julkaisuihin on viitattu kaikkiaan yli 225 000 kertaa. 

Viittausanalyysi perustuu selvitykseen siitä, kuinka usein toiset tutkijat ovat omissa julkaisuissaan viitanneet kyseisen tutkijan julkaisuihin. Mittari kuvastaa kunkin tutkijan töiden saamaa huomiota ja kertoo julkaisujen merkityksestä ja tutkijoiden arvostuksesta maailmanlaajuisesti.  

Myös useat muut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa THL:ssa työskentelevät tai työskennelleet tutkijat olivat Suomen listalla 50 siteeratuimman tutkijan joukossa. Erityisen hyvin THL:n tutkijat menestyivät epidemiologisessa ja kansanterveystutkimuksessa.

Jaakko Tuomilehto aloitti tutkijanuransa Pohjois-Karjala projektin tutkijana 1970-luvun alussa ja oli myöhemmin projektin päätutkija.

Tuomilehto on toiminut THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen tutkijana ja tutkimusprofessorina, Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa, Kuopion yliopistossa professorina sekä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professorina. Vuosina 2000–2005 hän toimi Suomen Akatemian akatemiaprofessorina. Uransa aikana Tuomilehto on ollut myös vierailevana professorina Itävallassa, Saudi-Arabiassa ja Espanjassa. 

– Tutkimustyöni on pääasiallisesti tapahtunut THL:n kautta. Olen voinut keskittyä tieteelliseen tutkimukseen, vaikkakin tutkimuksen rahoitus on tullut suurelta osin laitoksen ulkopuolisilta tahoilta. Olenkin huolissani siitä, että tieteellinen tutkimusrahoitus maassamme on jatkuvasti vähentynyt, sanoo Tuomilehto.

Tuomilehto arvelee, että Suomen korkeatasoiset terveysrekisterit, väestön ja terveydenhuoltojärjestelmän myönteisyys terveystutkimukseen sekä useat pitkäjänteiset kansanterveyden tutkimushankkeet ovat olleet myös hänen menestyksensä taustalla. 

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.

– Yhteistyö muiden tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti on ollut erittäin tärkeää. On hienoa olla rakentamassa suomalaista menestystarinaa kansanterveystutkimuksessa. Maailmalla arvostetaan tätä suomalaista osaamista, josta yhtenä esimerkkinä ovat tämän viittausanalyysin tulokset, toteaa Tuomilehto.

Tuomilehto on huolissaan siitä, että jotkut uudet lait, asetukset ja säännöstöt ovat tehneet kansanterveystutkimuksesta aikaisempaa mutkikkaampaa ja jopa luoneet esteitä tehokkaan tutkimuksen tekemiselle.

Jaakko Tuomilehto on julkaissut yli 1800 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua käsittäen laajan kirjon eri sairauksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Sydän- ja verisuonitautien ohella diabetes on ollut hänen keskeinen tutkimuskohteensa.

Diabetestutkimuksen huippunimiä

Tuomilehdon johtama suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus DPS on keskeinen merkkipaalu diabeteksen ehkäisyssä maailmanlaajuisesti ja sen tuloksia raportoinut pääjulkaisu vuonna 2001 on kaikkien aikojen eniten viitattu suomalaisin voimin julkaistu lääketieteellinen tutkimus – sillä on lähes 6000 viittausta. 

Tuomilehdon ohjaamana tai hänen tutkimushankkeistaan on valmistunut yli 130 tohtorin väitöskirjaa. Hän on saanut yli 30 kansainvälistä tiedepalkintoa mukaan lukien Claude Bernard Award (European Association for the Study of Diabetes, 2018), joka on diabetestutkimuksen arvostetuin palkinto maailmanlaajuisesti.

Tuomilehto on ollut myös ehdolla Nobel-palkinnon saajaksi diabeteksen ehkäisytutkimuksistaan. 

Jaakko Tuomilehto on nykyään eläkkeellä, mutta hän jatkaa edelleen aktiivista tutkimustoimintaansa muun muassa emeritusprofessorina Helsingin yliopistossa ja THL:ssä.  

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.