55–74-vuotiaiden arvio omasta työkyvystään on parantunut

Asia selviää Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tuoreista tuloksista vuosilta 2013–2015. Silti joka neljäs arvelee, ettei jaksa töissä eläkeikään saakka.

Työkykynsä kokee heikentyneeksi runsas neljännes (26 %) työikäisistä suomalaisista, mikä vastaa yli 860 000 henkilöä. Yhtä moni arvioi, ettei jaksa työskennellä eläkeikään saakka. Vuosina 2013–2015 kokemus työkyvystä ei ole heikentynyt. Vuoteen 2013 verrattuna on myönteistä kehitystä tapahtunut varsinkin 55–74-vuotiaiden työkyvyssä – ja erityisesti miehillä.  Kuitenkin vähemmän opiskelleista joka kolmas kokee työkykynsä heikentyneeksi, korkeammin koulutetuista joka viides.

Työkyvyssä on alueiden välisiä eroja. Yli 50 000 asukkaan kaupungeista työkyky arvioitiin heikoimmaksi Kouvolassa (32 %), Porissa (32 %), Mikkelissä (31 %) ja Kotkassa (30 %). Paras tilanne on Espoossa (19 %), Helsingissä (21 %), Seinäjoella (22 %) ja Oulussa (23 %). Pienemmissä 30 000–50 000 asukkaan kunnissa ja kaupungeissa vastaavasti heikoin tilanne oli Imatralla (38 %), Sastamalassa (31 %), Kokkolassa (31 %) ja Savonlinnassa (30 %).

ATH-tutkimus kartoittaa säännöllisesti 20 vuotta täyttäneiden suomalaisten elinoloja, hyvinvointia, terveydentilaa, elintapoja ja kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Tutkimus kiinnittää huomiota alueelliseen tasa-arvoon Suomessa.