Aalto-yliopistossa on tutkittu keinoälypohjaisen asiointipalvelun vaikutusta terveydenhuollon kustannuksiin.

Tutkijat selvittivät, onko tekoälyyn pohjautuvan asiointi- ja hoitoonohjausjärjestelmän käytön ja potilaan hoitokustannusten välillä yhteyttä. Tutkimuksen kohteena oli suomalaisen sovelluskehittäjän niin kutsuttu Klinik Pro -palvelu ja sen käytön ensimmäiset viisi kuukautta Vantaan Myyrmäen terveysasemalla.

Tuloksena oli, että jo alkukuukausinaan työkalu toi 14 prosentin säästön potilaan keskimääräisiin palvelukustannuksiin. Kyseessä on kansainvälisestikin merkittävä tutkimustulos, sillä keinoälyn kustannusvaikutuksia todellisessa käyttöympäristössä on tutkittu toistaiseksi vähän.

Klinikin operatiivinen johtaja, lääketieteen lisensiaatti Petteri Hirvonen pitää 14 prosentin alenemaa merkittävänä ja selkeänä tuloksena. Se tarkoittaa 31 euron kustannuslaskua potilasta kohti per tutkimusjakso. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että säästö on saatu aikaan jo ennestään tehokkaassa ja hyvin toimivassa suomalaisessa terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Säästö syntyi siitä, että aiemmin hoitajan ja potilaan välillä kasvokkaisen tapaamisen tai puhelun vaatineet, aikaa vievät hoitosuoritteet korvautuivat nyt hoitajien digitaalisilla toimilla. Näissä heillä on enemmän rauhallisempaa aikaa keskittyä asiakkaan tilanteeseen ja suunnitella hoitopolku kokonaisuudessaan ennen sen kommunikointia potilaalle. Asiakkaan ei enää tarvitse juosta luukulta luukulle, vaan hänet ohjataan suoraan oikeaan paikkaan välivaiheita välttäen. Tämä tehostaa merkittävästi terveydenhuollon resurssien kohdentumista ja näyttää lisäksi parantavan ammattilaisten työssä jaksamista ja työnhallintaa.