Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan, nuoret ja lapset lähes saman verran. Tämä on haitaksi erityisesti tuki- ja liikuntaelimistölle sekä sydämelle ja verenkierrolle.

Paljon istuvalle kertyy myös helposti ylipainoa ja unen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleisiä. Säännöllinenkään vapaa-ajan liikunta ei ehkäise runsaan päivittäisen istumisen aiheuttamia terveyshaittoja.

Istumisen aiheuttamat haitat vähenevät helposti välttämällä istumista ja paikallaan oloa aina kun voi, kulkemalla paikasta toiseen kävellen tai pyöräillen ja pyrkimällä vaihtelemaan asentoja päivän mittaan. Aikuisten esimerkki on tärkeä, sillä istumisen haittoja pitäisi ehkäistä ennalta jo lapsuudessa. Näin todetaan 17. kesäkuuta julkaistuissa sosiaali- ja terveysministeriön kansallisissa suosituksissa istumishaittojen vähentämiseksi.

Suosituksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja ja korostetaan sitä, että istumisen vähentämiseksi tarvitaan hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksiä, joilla edistetään ihmisten fyysistä aktiivisuutta.