Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI tiedottaa tehneensä perjantaina tarkastuskäynnin Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n Onnikoti Omenapuu -nimiseen kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Hämeenlinnassa.

Tarkastuskäynti oli osa aluehallintoviraston yksikköön kohdistamaa valvontaa.

Ylen julkaisemassa MOT-ohjelmassa ja verkkouutisessa tuotiin esiin ongelmia Onnikoti Omenapuun toiminnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo lisäksi, että sille on tullut yksikön toiminnasta kuluneena vuonna useampi ilmoitus. Kyse on ollut epäkohdista, joihin virasto on puuttunut lainmukaisten valtuuksiensa puitteissa.

MOT:in mukaan paikassa on sidottu alaikäistä asukasta laittomasti teipillä ja kuormaliinoilla. Häntä on lisäksi pahoinpidelty useaan otteeseen.

-Valvonta käynnistetään tilanteissa, joissa tietoomme tulee epäilys esimerkiksi vakavista, toistuvista tai pitkäkestoisista lainvastaisista toimista. Jokainen tapaus arvioidaan erikseen, selventää sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikön päällikkö Niina Väkeväinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

-Valvonnan perusteella voimme määrätä toimijalle erilaisia seuraamuksia, jopa määrätä yksikön toiminnan keskeytettäväksi erittäin vakavissa tapauksissa. Valvonta sisältää myös ohjausta, jonka mukaisesti toimijan tulee korjata toimintaansa.

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n (entinen Hämeen Tukikoti Oy:n) Onnikoti Omenapuun toiminta on ollut aluehallintoviraston valvonnassa vuonna 2019–2020. Tämä valvontaprosessi päättyi kesällä 2020. Sen aikana valvonnassa ollut asia korjaantui lain mukaiseksi.

-Valvonta käynnistettiin uudelleen alkuvuodesta 2021. Osana käynnissä olevaa valvontaa teimme perjantaina 5.11. ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin yksikköön, kertoo Väkeväinen.

-Koska valvonta-asia on kesken, emme voi antaa tässä vaiheessa tarkempia tietoja asiasta. Valvonta kuitenkin jatkuu intensiivisesti kiinteässä yhteistyössä Valviran ja muiden toimijoiden kanssa.

Ensisijainen vastuu sosiaalihuollon palvelujen, kuten kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja hoivapalvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta on palvelujen tuottajalla. Palvelujen tuottajan omavalvonta on potilas- ja asiakasturvallisuuden perusta.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on vastuu palvelujen järjestämisestä ja alueellaan toimivien sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvonnasta  sekä sijoittamiensa asiakkaiden asiakaskohtaisesta valvonnasta yksiköissä.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä palveluita sekä yksityisiä palveluita.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on tällä hetkellä käynnissä myös muita kehitysvammaisten erityishuollon valvonta-asioita. Keskeneräisistä valvonta-asioista ei anneta yksityiskohtaisempia tietoja.