Väestöliitto on tutkinut nuorten seurusteluun liittyviä asioita.

Kyselyyn vastasi 969 pääosin 15–20-vuotiasta nuorta. Vastaajista valtaosa oli tyttöjä. Kysely toteutettiin internetissä helmi-maaliskuun aikana.

Mitä sitten selvisi? Ainakin se, että nuoret haluavat kertoa ihastumisesta henkilökohtaisesti kasvokkain tai yksityisviestissä. Iskuläpän heittäminen, julkinen somekommentointi tai kaveriporukan kuullen ihastumisesta kertominen nähdään huonoina tapoina lähestyä toista ihmistä. Lähes jokainen vastannut haluaa kuulla myös suhteen päättymisestä kahden kesken juttelemalla.

-Digiaika ei näy nuorten tavoissa aloittaa tai purkaa seurustelusuhde. Nuoret haluavat edelleen käydä tärkeät keskustelut mieluiten kasvokkain ja kahden kesken, toteaa Väestöliiton asiantuntija Anne Pelander.

Tätä arvostetaan

Seurustelusuhteessa arvostetaan eniten luottamusta, rehellisyyttä ja mahdollisuutta olla oma itsensä. Vain vajaa kahdeksan prosenttia vastaajista nostaa seksin kolmen tärkeimmän seurustelusuhteeseen kuuluvan asian joukkoon.

Riitelemistä seurustelusuhteessa ei koeta negatiivisena asiana. Nuorten mielestä riitely voi parantaa suhdetta ja kuulua myös onnelliseen suhteeseen. Tai kuten kyselyyn vastannut kertoo: ”Riitely kertoo, että kaksi ihmistä välittää toisistaan ja haluaa selvittää jonkin asian, että myöhemmin olisi helpompaa.”

Seksi kuuluu vastaajista kahden kolmasosan mukaan seurusteluun, mutta liki 90 prosentin mielestä ehdottomasti vasta sitten, kun molemmat seurusteluosapuolet ovat siihen valmiita.

Väkivalta on 93 prosentille vastaajista syy päättää seurustelu. Myös pettämisen näkee eron perusteeksi lähes 90 prosenttia nuorista. Valtaosan mielestä erosta toipumisessa tärkein keino on tunteiden käsittely puhuen. Ystävän apu ja ajan kuluminen olivat seuraavaksi yleisimmät konstit.

-Suurin osa nuorista uskoi keskustelun ja ystävän avun auttavan vaikeassa tilanteessa. Ehkä perisuomalainen yksin selviytymisen pakko ei ole periytynyt nuorten sukupolvelle ja se on hyvä asia, sanoo nuorten asiantuntija Samuli Hietala Väestöliitosta.

Kyselyn tuloksista on pääteltävissä, että nuorille seurustelu on tärkeä asia, johon suhtaudutaan vakavasti. Toisen ihmisen kunnioittaminen, yksityisyyden ja luottamuksen säilyttäminen ovat nuorille keskeisiä asioista seurustelusuhteen alkuhetkistä loppuun asti. Nuorten vastaukset heijastelevat heidän näkemystään ideaalista suhteesta, eritoten ympäristöstä saatuja vaikutteita, sillä monen kohdalla omaa seurustelukokemusta ei vielä ole.