MIELI ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista (57 %) on huolissaan mahdollisten julkisten menojen leikkausten vaikutuksista suomalaisten mielenterveyteen. Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista.

MIELI ry:n kyselyn tuloksissa leikkausten mielenterveysvaikutukset huolettavat eniten 25–34-vuotiaita, mutta erittäin huolestuneita on eniten 45–54-vuotiaissa. Naiset ovat selvästi miehiä huolestuneempia: heistä 68 prosenttia kantaa huolta asiasta, miehistä 44 prosenttia.

MIELI ry:n kyselyssä vastaajilta kysyttiin, tulisiko nuorten hyvinvointiin panostaa, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia. Nuorten mielenterveyden haasteet ovat olleet paljon esillä viime kuukausina. Esimerkiksi Kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa nuorista kokee masennusta, ahdistusta ja yksinäisyyttä.

Nuorten hyvinvointiin panostamista veronkorotustenkin kustannuksella kannattaa tutkimuksen perusteella useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta (69 %).

Vain tosirakkautta etsiville – Valo

Vain noin joka kymmenes (12 %) ei hyväksyisi tätä veronkorotusten perusteeksi. Hyvinvointisatsausten kannalla olivat tässäkin voimakkaammin naiset (76 %), mutta myös miesten selvä enemmistö (62%). Nuorimmassa, 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, nuorten hyvinvointiin panostaminen sai vahvinta kannatusta (84 %). Muissa ikäryhmissä kannatus vaihteli 70 prosentin molemmin puolin. Alueellisesti vahvinta kannatus oli pääkaupunkiseudulla (76 %).

Ikäihmisillä on ollut kykyä kohdata kriisejä

Nuorten hyvinvoinnin rinnalle nostettiin MIELI ry:n kyselyssä ikäihmisten psyykkinen hyvinvointi. Pandemian aikana kannettiin huolta paitsi ikääntyneiden vakavan tautimuodon riskistä myös poikkeusajan vaikutuksista ikäihmisten mielenterveyteen. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on herättänyt ikääntyvissä huolta ja nostanut esiin sotamuistoja.

Kyselyn perusteella vajaa neljäs (23 %) on havainnut lähipiirinsä ikääntyneissä pandemiasta ja hyökkäyssodasta johtuvaa kuormittuneisuutta. Toisaalta tulos vahvistaa käsitystä, että ikääntyneillä on enemmän kykyä kohdata kriisejä kuin nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Vertaile lainoista paras täysin ilmaiseksi