Pysyvän laihtumistuloksen saavuttaminen on tutkimustenkin mukaan kohtuullisen vaikeaa.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Marja Vanhala Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ODL Liikuntaklinikalta toteaa kuitenkin nähneensä yksilötasolla hienoja onnistumistarinoita.

-Enkä tässä tarkoita onnistumisella sitä, että joku laihtui 20 kiloa kahdeksassa viikossa paastoamalla tai tekemällä jotain muuta epätervettä vaan sitä, että ajattelussa ja toiminnassa tapahtuu vähitellen hyviä painonpudotusta tukevia muutoksia. Pysyvän onnistumisen näkee vasta pidemmän ajan, ehkä vuosien kuluttua, kun uusia tapoja toimia on testattu riittävän pitkän ajan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Lääkehoidon odotukset vaihtelevat

Viime vuosina lihavuuden hoidossa erilaiset lääkehoidot ovat yleistyneet ja lisääntyneet.

-Ravitsemusterapeuttina olen saanut kurkistaa ihmisten lääkehoitoihin liittyviin asenteisiin, toiveisiin ja pelkoihin. Tyypillisesti asenteet vaihtelevat ”kyllä pitää pärjätä ilman lääkkeitä” -ajattelusta ”jes, mahtavaa, nyt vihdoinkin kilot karisevat helposti” -ajatteluun. Toiselle henkilölle roolini on rohkaista ajattelemaan lihavuutta sairautena, johon voi lääkehoitoa käyttää siinä missä muuhunkin sairauteen. Toisaalta toista ääripäätä pitää muistuttaa, että lääke itsessään ei laihduta, vaan auttaa siinä vähentämällä ruokahalua, mielihaluja ja lisäämällä kylläisyyden tunnetta.

Laillistetun ravitsemusterapeutin mukaan ihmisten toiveet suhteessa lääkkeisiin vaihtelevat. Osalla ne ovat realistiset, osalla ylioptimistiset ja osa ei usko lääkkeisiin lainkaan.

-Osa ihmisistä sulkee korvansa ravitsemusterapeutin piipitykseltä siitä, että jos elämäntilanne on hyvin kaoottinen, eikä säännöllistä ruokarytmiä pysty arjessa toteuttamaan, ei lihavuuden lääkehoito ehkä ole ensisijainen ratkaisu elämän kaaokseen. 

Ammattilainen korostaa, että lääkehoitoa aloitettaessa on hyvä pysähtyä pohtimaan niitä tekijöitä, jotka painoa ylläpitävät, ja miettiä auttaako lääkehoito niissä.

Parhaita tuloksia on ehkä luvassa niille, joilla haasteena on suuret ruoka-annokset ja kyltymätön ruokahalu. Myös makean mielihalut voivat vähentyä.

– Yksilölliset erot ovat suuria, ja osalla ruokahalu katoaa lähes kokonaan. Tällöinkin pätee se vanha viisaus, että ihminen laihtuu pysyvästi syömällä, ei jättämällä syömättä.

Lääkkeistä huolimatta on tärkeää…

Tavallisimpia pelkoja lääkehoitoihin liittyen ovat esimerkiksi se tarvitseeko lääkkeitä syödä lopun elämänsä tai entä jos ei niilläkään onnistu – entä sivuoireet?

Marja Vanhala toteaa lopuksi, että pysyvä laihtuminen edellyttää edelleen, lääkehoidosta riippumatta, pysyviä muutoksia elintapoihin ja arkiseen käyttäytymiseen.

Monet lääkehoitoa käyttävät ovat hänelle todenneet, että ensimmäistä kertaa elämässä ajatukset eivät koko ajan pyöri syömisen tai näläntunteen ympärillä.

-Lääkehoito antaakin parhaimmillaan aikaa ja levollisuutta tehdä tarvittavia muutoksia ruokailutottumuksiin. Liikunnan merkitystä tietysti unohtamatta, laillistettu ravitsemusterapeutti Marja Vanhala päättää.

Lähde: ODL Liikuntaklinikka/Marja Vanhala, ePressi, Terveyskirjasto