Kriisiauttamisen uranuurtajan, psykologi Soili Poijulan teos Lapsi ja kriisi – Selviytymisen tukeminen (Kirjapaja) opastaa kriisissä olevien lasten auttamiseen.

Suojelluimmatkaan lapset eivät välty elämän perusteita horjuttavilta iskuilta, joita voivat olla vanhempien ero, onnettomuus, vakava sairaus, väkivallan uhriksi joutuminen, kuolema ja suru. Perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuu niinikään suuri määrä lapsia. Äkillisistä muutoksista ja menetyksistä selviytyäkseen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia, jotka auttavat käsittelemään tapahtunutta ja opettavat selviytymiskeinoja, toivoa ja optimismia.

Entä pakolaiskriisi?

Pakolaisuus on ajankohtainen esimerkki aiheesta, josta voi olla syytä keskustella lasten kanssa. Kirjassa neuvotaan, miten puhua lapsen kanssa häntä stressaavista, ahdistavista ja pelottavista aiheista. Miten kohdata pelottavat uutiset läheltä ja kaukaa.

-Kun lapset näkevät kuvia kuolleista lapsista meressä tai rannoilla, he eivät aikuisten lailla tiedä, missä kuolemat ovat tapahtuneet, ja voivat kuvitella, että heille itselleen tai heidän läheisilleen voi käydä samalla tavalla. Kuvitelmat voivat synnyttää lapsessa voimakkaita pelkoja, kun ne yhdistyvät lapsen aistimaan aikuisten ahdistukseen, jota uutisoidut tapahtumat herättävät, Soili Poijula sanoo.

Samalla koulujen ja päiväkotien on osattava ottaa huomioon maahamme saapuneet pakolaislapset ja heidän traumansa.

-On tyypillistä, että epävarma ja turvaton elämäntilanne on jatkunut pakolais- ja turvapaikanhakijaperheissä pitkään, Poijula toteaa.

Ainoa laatuaan

Traumatisoivan tapahtuman vaikutuksia lapsen mieleen ja kehoon käsittelevä Lapsi ja kriisi on ainoa aihetta käsittelevä teos Suomessa. Sen uudistettu laitos sisältää täysin uusia aihealueita, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia ja päivähoidon ja koulun kriisitoiminta.

Kirjassa on runsaasti käytännön ohjeita vanhemmille, päivähoidon ja koulun henkilöstölle sekä kriisityön ammattilaisille. Käsitellyksi tulevat yksilön kriisit ja myös isommat sellaiset, esimerkiksi suuronnettomuustilanteet.

Soili Poijula on psykologi ja psykoterapeutti, joka on erikoistunut trauma- ja kriisipsykologiaan.