Pahimmiksi kriiseiksi elämässä koetaan ero puolisosta, haastava ihmissuhde, oma tai läheisen sairastuminen tai äkillinen kuolema lähipiirissä. Tämä käy ilmi sekä MIELI ry:n kriisiauttamisen tilastoista että kevättalvella toteutetusta somekyselystä.

− Tavallisimmin MIELI ry:n kriisiapuun otetaan yhteyttä henkilökohtaiseen elämään liittyvän kriisitilanteen takia. Henkilökohtainen kriisi voi olla myös huoli läheisestä, kuten somekyselyssäkin nousee, vahvistaa MIELI ry:n Kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.

Tällä hetkellä MIELI ry:n Kriisipuhelimeen otetaan useimmin yhteyttä yleisen pahan olon, erityisesti ahdistuneisuuden (17 %) ja toiseksi eniten ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien, erityisesti erojen takia (14 %).

MIELI ry:n somekyselyyn vastanneet olisivat toivoneet kriisitilanteessa ennen kaikkea ymmärrystä ja tukea läheisiltä, mutta myös nopeampaa ammattiapua: ”ei vain puhelinaikaa johonkin kahden viikon päähän”, kuten joku vastaaja asian tiivistää.

Kyselyyn vastanneet kertoivat, että kriisistä selviytymistä auttoivat läheisten, ystävien ja sukulaisten tuki sekä ammattiapu, mutta myös esimerkiksi musiikki, koira, ajan kuluminen, liikunta ja luonto.

Uutistapahtumat kuuluvat harvoin Kriisipuhelimessa

Kansalliset tai kansainväliset kriisit eivät yleensä lisää merkittävästi yhteydenottoja. Poikkeuksen sääntöön tekivät koronapandemian alku vuonna 2020 sekä Vastaamon tietomurto lokakuussa 2020.

Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti monissa suomalaisissa pelkoa ja sai ottamaan yhteyttä Kriisipuhelimeen. Ympäristöahdistus on harvoin yhteydenoton syy, mutta viime vuosina Kriisipuhelimessa on käyty nuorten aikuisten kanssa aiheesta yli 10 000 keskustelua. Alle 30-vuotiailla ahdistusta ympäristoasioista esiintyy selvästi enemmän kuin vanhemmilla ikäluokilla.

Pandemian vaikutukset heijastuvat edelleen monen elämään, esimerkiksi talous- ja työasioihin, parisuhteeseen ja terveyteen. Ajankohtaiset ongelmat tuovat usein lisäkuormitusta kun omassa elämässä on vaikea tilanne. Esimerkiksi talousongelmat eivät ole lisääntyneet ensisijaisena yhteydenoton syynä, mutta tulevat esiin keskusteluissa, kertoo Sanna Vesikansa.

Jokainen mieli on joskus solmussa

Kriisitilanne voi yllättää kenet tahansa. Ero, työsuhteen loppuminen tai läheisen sairastuminen pysäyttävät ja kuormittavat. Mitä aiemmin vaikeaan tilanteeseen saa tukea, sitä parempi. Kriiseistä selviytymistä auttaa, jos mielenterveys on perustaltaan vahva.

− Mieli ry:ssä tehdään kriisiauttamisen lisäksi paljon edistävää mielenterveystyötä. Kun mielenterveyden perusta on kunnossa se suojaa myös silloin, kun elämässä tulee eteen vaikeampia tilanteita. Mielinauha-kampanjaan osallistuminen on helppo ja vaikuttava tapa tukea mielenterveystyötä ja kriisiauttamista, toteaa MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Tämän vuoden Mielinauha-kampanjaa tähdittää suosikkiartisti Erin Anttila. Vuoden 2023 kampanjaviesti on: Jokainen mieli on joskus solmussa. Joskus elämän solmukohdista selviää yksin, toisinaan selvittämiseen tarvitaan apua. Mielinauhan tekstillä ”Solmut auki” halutaan kertoa, että jokaisen elämässä tulee vastaan solmukohtia, mutta niistä on mahdollista selviytyä.

Erin halusi lähteä Mielinauha-kasvoksi, koska on elämässään nähnyt, että jokaiselle voi tulla eteen vaikeita tilanteita, jolloin voidaan tarvita läheisten tuen lisäksi myös ammattiapua. Hänestä myös pienempiä elämän solmukohtia on hyvä avata ajoissa. Mielinauha-kampanjassa Erin haluaa lisätä tunnepuhetta ja avoimuutta mielen asioista ja auttaa erityisesti nuoria.

− Itse olen vasta nyt, yli nelikymppisenä opettelemassa tunteiden tunnistamista ja niiden ilmaisemista. Olen kasvanut ajatukseen, ettei sellaisesta puhuta.

-Meidän aikuisten pitää kuunnella ja tukea nuoria ja kertoa heille kuinka tärkeitä he ovat ja miten hienoa on, että uudet sukupolvet pohtivat omia tunteitaan ja osaavat ilmaista niitä, Erin muistuttaa.