Paikallisena todettujen syöpien määrä laski vuonna 2020. Levinneenä todettujen syöpien määrässä vastaavaa vähenemistä ei havaittu. Suomen Syöpärekisterin uusi tilastoraportti avaa ensimmäisen koronavuoden vaikutuksia syöpien toteamiseen. 

Uusia syöpiä todettiin noin neljä prosenttia eli 1 600 tapausta odotettua vähemmän vuonna 2020.

Ensimmäisenä koronavuotena jäi toteamatta kuusi prosenttia rintasyövistä (330 syöpää) ja yhdeksän prosenttia eturauhassyövistä (480 syöpää). Erityisen paljon toteamatta on jäänyt ihomelanoomia, joita tilastoitiin 21 prosenttia (410 syöpää) odotettua vähemmän.

Paikallisena todettujen syöpien määrä laski 6,4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Levinneenä todettujen syöpien määrä laski vain 0,2 prosenttia. Ero alkoi syntyä maalis-huhtikuussa 2020, kun koronarajoitukset alkoivat vaikuttaa niin terveydenhuollon toimintaan kuin ihmisten käyttäytymiseenkin. Suurinta vaje oli toukokuussa.

Viiveestä murheita

-Paikallisten syöpien määrä laahasi perässä pitkälle syksyyn ja palautui normaalille tasolleen vasta vuoden lopussa. Paikallisena todettuihin syöpiin jäi koko vuoden tasolla selkeä vaje. Levinneissä syövissä vajetta syntyi keväällä, mutta loppukesän jälkeen eroa kurottiin kiinni. Näen asian niin, että levinnyt syöpä oireilee enemmän ja tällöin ihmiset hakeutuvat herkästi hoitoon, kertoo Suomen Syöpärekisterni tilastojohtaja Janne Pitkäniemi.

Paikallisena todettujen syöpien määrän lasku on huolestuttavaa, koska niiden toteamiseen liittyvä viive johtaa syöpien löytymiseen edenneinä. Syövän levinneisyys toteamisvaiheessa on yksi tärkeimmistä potilaan ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä.

-Vaikka paikallisesti todettujen syöpien määrään näyttää jääneen vaje, pitää ottaa huomioon, että syöpärekisterissä on paljon levinneisyydeltään tuntemattomia syöpiä, joista ei ole saatu kliinistä syöpäilmoitusta. Koronapandemian kokonaisvaikutukset selviävät siis vasta pidemmällä aikavälillä, Pitkäniemi toteaa.

Syöpätilastoraportti kuvaa Suomen syöpätaakkaa kattavasti ja kokoaa tiedot muun muassa uusista syövistä, syöpäkuolemista ja potilaiden ennusteesta.