Liiallinen ruutuaika on haitallista lapsille, kertovat useimmat tutkimukset. Mutta miten ohjata laitteiden käyttöä ja mihin asioihin vanhempana kannattaa kiinnittää huomiota? Kaksi psykologia kertoo nyt itse millaisia periaatteita he itse pyrkivät noudattamaan lastensa ruutuaikojen kanssa.

Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Tania Virintien tärkein periaate lasten laitteiden käyttöön on, että hankalista tunteista harjoitellaan selviämään ilman ruutuja.

– Pidän lasteni kanssa kiinni siitä, että emme käytä ruutua tunteiden säätelyn välineenä. Jos lapset ovat levottomia tai turhautuneita, ratkaisemme tilanteen yhdessä jollakin muulla tavalla kuin ruudun avulla. Meidän kaikkien on opittava tulemaan toimeen omien tunteidemme kanssa ja löytämään terveitä tapoja tunteiden säätelyyn.

Virintie haluaa suojella kaksi- ja viisivuotiaita lapsiaan liiallisen ruutuajan aiheuttamalta hermostuneelta ololta. Ohjelmien määrän rajaamisen lisäksi hän valitsee lasten katseltavaksi ohjelmia, jotka eivät ole liian nopeatempoisia ja stimuloivia.

Tällaisten vaikutusten rajaamisella on vaikutuksia myös muihin kuin lasten mielialaan.

– Levottomuutta aiheuttavien asioiden rajaaminen tukee samalla koko perheen hyvinvointia ja myönteistä ilmapiiriä, Virintie kuvailee.

Kokonaisuus ratkaisee

Terveystalon psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja kahden teini-ikäisen lapsen äiti Katri Laine pyrkii lähestymään ruutuaikaa yksittäisten sääntöjen sijaan kokonaisuutena.

– Pidän yleisperiaatteena, että päivän aikana on tehtävä monia asioita. Esimerkiksi läksyt on hoidettava, harrastuksiin on mentävä ja ulkona on käytävä, jos on ollut koko päivän sisällä. Kiinnitän päivittäin huomiota myös yhdessä vietettyyn aikaan: se voi olla juttelua, pelailua, leivontaa, milloin mitäkin.

Sekin on osa kokonaisuutta, että Laine pyrkii ottamaan huomioon sosiaaliset tarpeet, joita lapsilla liittyy ruutuihin.

– Lasten somessa viestit kulkevat tiuhaan, ja pelatessa he juttelevat kavereiden kanssa. Tämä on nykyään nuorten tapa olla yhdessä, heidän maailmaansa.

Vanhemman kannattaa olla tästä maailmasta kiinnostunut, Laine neuvoo.

– Kun lapsi vaikka näyttää innoissaan hyviä edittejä Tiktokista, tiedostan ammattilaisena, kuinka tärkeää siitä on olla kiinnostunut. Uskon, että tämä asenne myös madaltaa lapselle kynnystä tulla kertomaan, kun somessa tulee vastaan jotain ikävää.

Älä ole kaksinaismoralisti

Katri Laine nostaa esiin yhden seikan, jota ei vanhempana välttämättä tule ajatelleeksi:

– Olemme aikuisina usein vähän kaksinaismoralisteja latteisiin liittyvissä asioissa. Mehän olemme ruudut kotiin ja lasten käyttöön hankkineet, ja olemme itsekin laitteissa kiinni. Samaan aikaan sitten motkotamme lapsille, että ruudulla olo on vääränlaista tekemistä. Yritän itse kiinnittää huomiota tällaiseen kaksoisviestintään.

Laine kannustaa myös siihen, että vanhemmat aktivoisivat nuoria itsekin miettimään, mitä mieltä he ovat ruutujen käytöstään.

– Teimme kerran viikon ajalle kalenterit, joihin lapset merkkasivat joka päivälle, mihin kaikkeen heidän aikansa menee. Sen pohjalta keskustelimme, mitä lapset itse ajattelevat siitä, kuinka paljon heillä menee aikaa ruuduilla ja kuinka paljon muihin asioihin.