Suomalaistutkimus: Uutta tietoa sisämelusta

0

Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut tutkimuksen, jonka avulla voidaan arvioida entistä paremmin ympäristömelun ärsyttävyyttä sisätiloissa.

Tutkimuksessa havaittiin että tonaalisen äänen ärsyttävyyteen vaikuttaa äänen korkeus. Matalissa äänissä tonaalisuus ei häiritse niin paljon kuin korkeissa äänissä.

Turun ammattikorkeakoulun Sisäympäristö-tutkimusryhmän vetäjän, Valtteri Hongiston mukaan tutkimuksella on merkittävää käytännön hyötyä, koska pyörivien koneiden, moottorien ja kompressorien melu on yleensä tonaalista. Tuloksia voidaankin hyödyntää ympäristömelunormien kehitystyössä sekä ympäristömelun häiritsevyyden mittausohjelmistoissa.

Mitä on tonaalinen ääni? Se on viheltävää tai soinnillista. Äänessä erottuu jokin taajuus muita voimakkaampana. Yleinen käsitys on, että tonaalinen ääni on häiritsevämpää kuin yhtä voimakas ei-tonaalinen ääni. Tämän vuoksi ympäristömelunormit säätävät useimmissa maissa tonaaliselle melulle 5 desibelin sanktion eli häiritsevyyslisän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos mitattu melutaso on 25 desibeliä, mutta melu on tonaalista, mittaustulokseksi kirjataan 30 desibeliä. Jos melutason sallittu enimmäisarvo sattuu olemaan 28 desibeliä, ylittää melutaso tässä tapauksessa tonaalisuuden vuoksi enimmäisarvon.

Turussa tutkimukseen osallistui 40 koehenkilöä. Koehenkilöt kuuntelivat peräjälkeen ääniä, joissa oli eriasteista tonaalisuutta eri taajuuksilla sekä ääniä, jossa ei ollut lainkaan tonaalisuutta.

Tutkimus on ainutlaatuinen, koska se tehtiin hyvin hiljaisilla äänitasoilla vastaten asuntojen sisään kuuluvaa sallittua ympäristömelun tasoa.

Tulokset on julkaistu kansainvälisessä tiedelehdessä Building and Environment tällä viikolla.

Jaa

Kommentoi