Koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla. Tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n mukaan alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Monilla alueilla toimiin on jo ryhdytty. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä.

Koko epidemian ajan valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. HUS-alueen ilmaantuvuus on viikolla 48 pysynyt tasaisen korkeana. Myös muualla maassa tartuntoja tulee nyt paljon.

Ilmaantuvuus kasvussa kaikkialla

Viikolla 48 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3023 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 444 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5620 uutta tapausta, mikä on 2559 enemmän kuin viikoilla 45-46. Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi: viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,1-1,35 (90 % todennäköisyysväli).

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes. 

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista,  HUS-alueella noin kolmanneksessa tapauksista. 

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla. Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin 4 prosenttia. Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin viisi prosenttia ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista. Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu.

Tartuntoja eniten työikäisillä ja nuorilla – entä senioreiden tilanne?

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisten kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen. Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 12 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden noin viisi prosenttia, kun esimerkiksi viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin kahdeksan prosenttia ja noin kolme prosenttia.