Botuliini, kansan suussa joskus myös botox, on aine, jolla on monta käyttöaihetta, vaikka se liitetään usein esteettiseen kauneudenhoitoon. Kyselimme aiheesta lääkäriltä. Vastaajana on erikoislääkäri Henna Peltonen Medical Clinic Luxilta.

Mitä botuliini on?

-Se on alun perin Clostridium botulinum -bakteerista eristetty myrkky, joka estää hermoimpulssien siirtymisen hermoista lihakseen. Se estää asetyylikoliini-nimisen välittäjäaineen vapautumista lihaksia hermottavista hermopäätteistä. Näin se estää lihasten supistumista.

Mihin botuliinia voidaan käyttää?

-Botuliinia on käytetty jo pitkään lääkinnällisissä tarkoituksissa ja myöhemmin sen käyttö on laajentunut esteettisiin tarkoituksiin.

Ketkä botuliinia saavat antaa?

-Botuliinihoitojen antaminen on rajoitettu siten, että niitä saavat antaa Suomessa lääkärit tai muut botuliinihoitojen antamiseen asianmukaisen koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka toimivat lääkärin valvonnan alaisena.

Mihin botuliinia käytetään lääkinnällisesti, eli ei-kauneudenhoidollisesti?

-Lääkinnällisissä tarkoituksissa botuliinia käytetään laaja-alaisesti. Käyttöaiheina lääketieteessä botuliinille ovat erilaiset lihasten jäykkyystilat neurologisissa sairauksissa, migreeni, hampaiden narskuttelu, kainaloiden, päänahan, käsien ja jalkapohjien liikahikoilu sekä yliaktiivinen rakko. Lääkinnällisissä tarkoituksissa botuliinihoito voi olla Kelan korvauksen piirissä.

Miten botuliini toimii hikirauhasissa?

-Äsken mainitsemani asetyylikoliini-välittäjäaine toimii myös hikirauhasissa, ja botuliinin pistäminen hikirauhasiin estää rauhasten toimintaa ja näin hikoilua.

Entä botuliini esteettisissä hoidoissa?

-Botuliinia voidaan käyttää esteettisissä tarkoituksissa hyvin monenlaisiin ongelmiin. Tyypillisimpiä botuliinipistoksin hoidettavia alueita on kulmakarvojen väli, niin kutsuttu sibeliusalue, johon monilla iän karttuessa muodostuu pystysuuntaiset rypyt. Botuliinia voidaan injektoida myös otsan alueelle, johon tyypillisesti kehittyy vaakasuuntaisia uurteita. Varsin tavallinen hoitoalue on myös silmien ulkonurkkien rypyt, niin kutsutut naururypyt. Silmien läheisyydessä botuliinia käytetään myös kulmien kohottamiseen. Botuliinia käytetään myös ”ienhymyn”, suun alueen pystyryppyjen eli ”tupakkaryppyjen” ja leuan alueelle muodostuvien kuoppien hoitoon. Sitä voi annostella myös kaulan alueen ihon ja leukalinjan napakoittamiseen.

Miten nopeasti botuliini vaikuttaa ja lakkaa vaikuttamasta?

-Botuliinipistosten vaikutus alkaa näkyä noin viikon kuluessa ja voimakkaimmillaan vaikutus on kahden viikon kuluttua pistoksista. Botuliinin tehon kesto on yksilöllinen, tyypillisesti 3–6 kuukautta. Tehoon vaikuttaa hoidetun lihaksen koko ja aktiivisuus sekä aineenvaihdunnan nopeus. Saman alueen hoitaminen toistetusti tyypillisesti pidentää botuliinihoidon tehoa. Hoitojen välillä suositellaan pidettäväksi vähintään kolmen kuukauden tauko.

Viime aikoina on puhuttu niin kutsutusta babybotoxista, mitä se on?

-Uutena tapana käyttää botuliinia on annostella lääkeainetta tavanomaisia määriä pienemmillä annoksilla. Tämä tapa käyttää botuliinia on niin kutsuttu babybotox-hoito, ja hoidosta käytetään myös nimityksiä mikrobotox.

-Tavanomaista pienempiä botuliiniannoksia käyttäen voidaan saavuttaa luonnollisempi hoitotulos, jos halutaan välttää liian voimakas lihastoiminnan lamaantuminen, joka voi näyttää epäluonnolliselle. Käyttämällä botuliinihoidossa tavanomaista laimeampaa liuosta voidaan botuliini annostella ihon sisään lihasten sijasta. Tästä hoidosta käytetään myös nimitystä mesobotox, ja se hyvä hoidettaessa ihoa, jossa on ohuita pintaryppyjä. Esimerkiksi silmänalusihon ohuet pinnalliset rypyt ovat sopiva hoitokohde.

Kysymyksiin vastasi erikoislääkäri Henna Peltonen Medical Clinic Luxilta.

Tiimi | Medical Clinic Lux