Tuoreen tutkimuksen mukaan monipuolinen liikunta on hyödyllistä ja turvallista myös iäkkäille henkilöille, joilla on useampia kroonisia sairauksia tai niiden riskitekijöitä.

Liikunta voi parantaa fyysistä kuntoa kroonisista sairauksista huolimatta. Liikkuminen tulee kuitenkin aloittaa turvallisella ja omaan lähtötasoon nähden sopivalla teholla.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että fyysinen aktiivisuus lisääntyi, kestävyyskunto, lihasvoima ja voimantuottoteho parantuivat vuoden kestäneen monipuolisen liikuntaintervention aikana 70–85-vuotiailla, jotka olivat liikkuneet aiemmin varsin vähän.

– Oli hienoa havaita, että monisairastavuus ei juuri vaikuttanut liikunnasta saataviin hyötyihin. Lisääntynyt liikkuminen ja kohentunut kunto voivat parantaa yleistä terveyttä ja toimintakykyä kroonisista sairauksista huolimatta, toteaa tutkijatohtori Tiina Savikangas. 

Tyypillisesti monisairaiksi lasketaan henkilöt, joilla on kaksi tai useampia kroonisia sairauksia tai niiden riskitekijöitä. Tämä ei kuitenkaan huomioi eri sairauksien erilaista vaikutusta esimerkiksi yleiseen terveydentilaan ja liikkumiskykyyn. Tässä tutkimuksessa monisairastavuutta tarkasteltiin kaikkien kroonisten sairauksien ja niiden riskitekijöiden kokonaisuutena. Uusi tarkastelutapa mahdollisti sairauksien ja riskitekijöiden kokonaisuuden, mutta myös niiden itsenäisen merkityksen selvittämisen. 

– Tutkimuksessa havaitsimme, että eri sairauksien vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja kunnon eri osa-alueisiin vaihtelivat. Suurin osa sairauksista ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi minkään osa-alueen kehittymiseen tutkimuksen aikana, mikä oli meille myönteinen yllätys, kommentoi Savikangas. 

Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suosituksissa kehotetaan kaikkia liikkumaan oman kuntonsa ja terveytensä sallimissa rajoissa. Liikuntaa aloittaessa krooniset sairaudet on kuitenkin hyvä huomioida ja varmistaa, että liikunnan aloittaa turvallisella ja omaan lähtötasoon nähden sopivalla teholla. Tutkimuksen osallistujat kävivät terveystarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista ja tutkimuksen liikuntaohjelman voima-, kestävyys- ja tasapainoharjoittelu oli todettu heille turvalliseksi. 

– Arkiliikkuminen sopii kaikille ja jokaisen on mahdollista löytää itselle mielekäs tapa harrastaa liikuntaa. Liikunnan aloittamiseen voi pyytää tukea esimerkiksi kunnan liikuntaneuvonnasta ja terveydenhuoltohenkilökunnalta, vinkkaa tutkijatohtori Savikangas. 

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa vuosina 2017–2020 toteutettuun PASSWORD-tutkimukseen osallistui 314 jyväskyläläistä 70–85-vuotiasta miestä ja naista, jotka liikkuivat ennen tutkimuksen alkua suositeltua vähemmän.

PASSWORD-tutkimusta johtaa liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia.