Suomessa on kehitelty sydäntauti- ja diabetesriskiin tarkoitettu testi. Joko sinä kävit siinä?

Hertta-nimeä kantava sydän- ja diabetesriskitesti esiteltiin viime vuonna. Se on jo mukavasti yleistymään päin. Testi ennustaa lähivuosien (1-10 vuotta) sydänkohtaus- sekä diabetesriskin yhdellä verinäytteellä. Ajoissa saadun tiedon avulla riskiä voi pienentää elintavoilla, lääkemuutoksilla, tiiviillä seurannalla ja muilla toimenpiteillä. Mitä aikaisemmin riski huomataan, sitä paremmin siihen voi vaikuttaa.

Suomessa kehitetty testi on luo­tettava ennuste myös niille, joilla tunnettuja sepelvaltimotaudin riskejä ei ole havaittavissa. Tutkimusten mukaan riskitesti mittaa sydänkohtauksen ja siihen liittyvän kuoleman riskiä tarkemmin kuin mikään nykyisistä yleisesti riskiarvioinneissa käytetyistä kolesteroli-, lipidi- tai muista laboratoriotutkimuksista.

Hintaopas.fi. Hintaopas.fi. Hintaopas.fi. Kuinka monta kertaa se pitää sanoa, ettet maksaisi mistään liikaa. Katso Hintaopas.fi

Hertta-riskitesti tarkoittaa keramidi-lipidien määritystä (CERT). CERT-nimi tulee sanoista Coronary Event Risk Test.

Kuka hyötyy?

Hertta sopii kaikille, joilla on sukurasitteena sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta tai näille altistavia riskitekijöitä. Sepelvaltimotautiriskissä olevia henkilöitä Suomessa on arviolta 660 000. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, vaan selviää vasta riskitestin avulla. Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoita on Suomessa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Riskiä madaltavat elintapojen muutokset kuten tupakoinnin lopettaminen, liikunta, ruokavalio ja stressinhallinta.

Testi sopii myös sepelvaltimotautipotilaille, joiden kohdalla voidaan arvioida uusintakohtausten riskiä. Sepelvaltimopotilaita on Suomessa arviolta 180 000. Tutkimustuloksien avulla voidaan tehdä muutoksia lääkitykseen ja tehostaa seurantaa, ja näin madaltaa korkeaa sydänkohtaus- ja sydänkuolemariskiä. Voidaan myös harkita muita toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

Hertta sopii myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat huolehtia sydänterveydestään ja haluavat kontrolloida diabetes-riskiään.

Miksi riski kannattaa selvittää?

  • Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy, ja ne aiheuttavat 30 prosenttia kaikista kuolemista. Mitä aikaisemmin riski havaitaan, sitä paremmin riskiin on mah­dollisuus vaikuttaa.
  • Suomessa joka kymmenes minuutti joku saa sepelvaltimotaudista johtuvan kohtauksen, ja päivittäin sepelvaltimotautiin kuolee noin 30 henkilöä.
  • Lähes puolet sydänkohtauksista ilmaantuu ihmisille, joilla kolesteroliarvot ovat normaalit ja jopa 20 prosentissa tapauksista ihmisille, joilla ei mitään tunnettua riskitekijää.
  • Uusimman tutkimustiedon mukaan pelkkä kolesterolitutkimus ei riitä riskin selvittämiseksi. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijänä, mutta voi selvitä Hertta-testillä.

Hertta-testi on jo käytössä joissakin sairaanhoitopiireissä julkisella puolella. Yksityisellä, esimerkiksi Mehiläisessä, se maksaa puolentoista sataa euroa. Testi tehdään verinäytteestä. Hertta-testin komponenteista voidaan määrittää riski myös tulevalle diabetekselle.

Klikkaa Hintaopas.fi niin et maksa enää mistään liikaa.