Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy, ja ne aiheuttavat 30 prosenttia kaikista kuolemista. Uusi, sydänkohtausriskiä ennustava laboratoriotutkimus kertoo riskistä saada sydänkohtaus ja kohtaukseen liittyvästä kuolemanvaarasta.

-Ajoissa saadun tiedon avulla riskiä voi madaltaa esimerkiksi omilla elintavoillaan, toteaa kardiologian erikoislääkäri Joachim Stjernvall.

Suomessa joka kymmenes minuutti joku saa sepelvaltimotaudista johtuvan kohtauksen. Päivittäin sepelvaltimotautiin kuolee noin 30 henkilöä. Sepelvaltimotautiriskissä olevia henkilöitä Suomessa on arviolta 660 000.

-Lähes puolet sydänkohtauksista ilmaantuu ihmisille, joilla kolesteroliarvot ovat normaalit ja jopa kahdessakymmenessä prosentissa tapauksista ihmisille, joilla ei ole mitään tunnettua riskitekijää, kuvailee Mehiläinen-lääkäriasemalla työskentelevä lääkäri Joachim Stjernvall.

Sydänkohtauksen riskiin voi vaikuttaa omilla toimillaan, muun muassa elämäntavoilla, lääkitykseen tehtävillä muutoksilla, tiiviillä seurannalla ja muilla toimenpiteillä.

-Riskiä madaltavat elämäntapojen muutokset, kuten tupakoinnin lopettaminen, liikunta, ruokavalio ja stressinhallinta, toteaa lääkäri Stjernvall.

Pelkkä kolesterolitutkimus ei riitä

Aiemmin sydänkohtausriskiä on selvitetty erityisesti kolesterolitutkimuksen avulla. Uusimman tutkimustiedon mukaan tämä ei enää riitä. Riskiä voi sen sijaan ennustaa uudella, verinäytteestä testattavalla, uudella Hertta-riskitestillä.

-Tutkimusten mukaan riskitesti mittaa sydänkohtauksen ja siihen liittyvän kuoleman riskiä tarkemmin kuin mikään nykyisin yleisesti riskiarvioinneissa käytetyistä kolesteroli-, lipidi- tai muista laboratoriotutkimuksista, sanoo laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.

Riskitesti sopii erityisesti yli 40-vuotiaille miehille ja naisille, jotka tietävät suvussaan olevan sydän- ja verisuonisairauksia tai he ovat huolestuneita sairastumisriskistään. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, vaan selviää vasta riskitestin avulla.

Lisäksi riskitestiä suositellaan sepelvaltimotautipotilaille, joita on Suomessa arviolta 180 000. Tällöin tutkimustuloksien avulla voidaan tehdä muutoksia lääkitykseen ja tehostaa seurantaa, ja näin madaltaa korkeaa sydänkohtaus- ja sydänkuolemariskiä.

JAA TÄMÄ JUTTU JOS PIDÄT SITÄ TÄRKEÄNÄ