Terveellinen ja ympäristöystävällinen syöminen kiinnostaa suomalaisia. Syyskuun lopussa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan peräti 76 prosenttia suomalaisista haluaisi muuttaa ruokailutottumuksiaan – jollain syyllä ainakin.

87 prosentilla vastaajista ruokavalion muutoshalun takana olivat terveys ja jaksaminen, 68 prosentilla painonhallinta. Yli kolmannes vastaajista, 36 prosenttia, kertoi kyselyssä olevansa kiinnostunut muuttamaan ruokailutottumuksia myös ympäristösyistä.

Konkreettisista välineistä muutoksen tueksi oltaisiin myös kiinnostuneita: tutkimuksessa ilmeni, että 39 prosenttia suomalaisista kokeilisi mielellään valmiiksi suunniteltua ruokavaliota, joka yhdistää terveellisyyden, ympäristötietoisuuden ja oman painonhallintatavoitteen.

Suomalainen Via Esca Oy toimi tutkimuksen tilaajana. Lokakuun yritys lanseeraasi planetaarisen ruokavalion. Ajatuksena on tarjota ihmisille tieto-taitoa syödä ilmastoystävällisemmin ja terveellisesti.

Tutkimuksen vastauksista erottui kaksi joukkoa: ympäristösyistä ruokavalion muutokseen halukkaimpia olivat nuoret 25-34 -vuotiaat naiset, minkä lisäksi terveyttä edistävän ja samalla ympäristöystävällisen ruokavalion yhdistävästä ruokailusta olivat kiinnostuneita etenkin ne, jotka ilmoittivat ruokakunnakseen lapsiperheen.

Via Esca Oy:n tilaamassa, Bilendi Oy:n toteuttamassa internet-paneelitutkimuksessa haastateltiin tuhat 18-75 -vuotiasta suomalaista.