A-klinikkasäätiö ei pidä alkoholilain uudistuksesta. Suurin ongelma koituisi päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin väkevöitymisellä ja vahvan alkoholin jakelukanavien kasvulla.

Vahvaa olutta ja juomasekoituksia saisi kaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta tulevaisuudessa myös sunnuntaisin.

A-klinikkasäätiön kannanoton mukaan uusi alkoholilaki toteutuessaan lisäisi väestön kokemia haittoja ja tuottaisi ongelmia sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kestokyvylle. A-klinikkasäätiön mukaan alkoholi – myös sosiaalisesti nautittuna – on merkittävä terveysriski ja yhteydessä sairastavuuteen. Alkoholiin liittyvä kuolleisuus on Suomessa korkealla tasolla, ja kasvaisi edelleen.

Tässä lisää liiton julkilausumaa:

”Alkoholin sosiaaliset haitat jakautuvat epätasaisesti väestössä. Lapset ja nuoret kärsivät eniten alkoholin käytöstä kotioloissa, mihin suuntaan hallitus tulevaisuudessa ohjaisi kulutusta. Suomessa on noin 70 000 lasta, joiden vanhemmista ainakin toisella on päihteistä johtuvia ongelmia.

Alkoholin käyttö jakaa väestöä hyvä- ja huono-osaisiin: huono-osaisimmat väestöryhmät kärsivät alkoholihaitoista eniten.

Mikäli alkoholin väestölle aiheuttamia haittoja halutaan vähentää, tehokkain keino olisi alentaa kaupasta ja kioskeista myytävän alkoholin väkevyyttä enintään 3,5 tilavuusprosenttiin. Merkittävänä hyötynä kokonaiskulutuksen taso laskisi noin litralla (sataprosenttista alkoholia) ja alkoholiperäinen sairastavuus vähenisi erittäin merkittävästi. Alkoholista aiheutuvia kuolemantapauksia vähennettäisiin noin 350:lla vuodessa.”

Jos laki hyväksytään, A-klinikkasäätiö pitää järkevänä lain määräaikaisuutta ja sen vaikutusten huolellista arviointia.