Suun tulehdukset voivat aiheuttaa vakavan terveyttä ja jopa henkeä uhkaavan riskin.

Helsingin Sanomat haastatteli viime kuussa potilasta, jonka sydänläppä oli tuhoutunut todennäköisesti juurihoidetun hampaan aiheuttaman tulehduksen seurauksena.

Piilevät ja täysin oireettomat suun tulehdukset saattavat yllättää monet myös siinä vaiheessa, kun kiireellisesti tarvittavaa sydänleikkausta tai hyvin yleistä keinoniveloperaatiota joudutaan lykkäämään siitä syystä, että suusta löytyykin tulehdus.

Ientulehdus on Suomen yleisin infektiosairaus

Suun sairauksiin kuuluvat muun muassa ien- ja kiinnityskudostulehdukset sekä kovakudoksen eli hammaskiilteen ja leukaluun sisällä sijaitsevat tulehdukset, jotka eivät yleensä ole paljain silmin havaittavissa.

THL:n Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan 67 prosenttia 30 vuotta täyttäneistä suomalaisista sairastaa jonkinasteista kiinnityskudostulehdusta. Ikenien verenvuoto saattaa olla oire ientulehduksesta, joka voi edetä kiinnityskudoksiin asti myös oireettomana.

Oireetonta hammastulehdusta ei itse voi huomata. Oireeton tai nuhakuumeen yhteydessä oireilevaksi muuttunut hammastulehdus kylvää kuitenkin ientulehduksen tavoin bakteereita verenkiertoon ja kuormittaa ihmisen puolustusjärjestelmää.

-Suun tulehdukset voivat heikentää yleissairauden, kuten reuman ja diabeteksen hoitoennustetta. Ne voivat altistaa sydän- ja verisuonisairauksille sekä suurentaa sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Huonosti hoidettu suu aiheuttaa tulehdusvaaran esimerkiksi elimistöön asetettavalle keinonivelelle tai sydämen läppäproteesille. Bakteerit kulkeutuvat suusta verenkierron mukana leikkausalueelle ja saattavat vaarantaa operaation lopputuloksen. Tästä syystä suun terveydentilan on oltava hyvä ennen sairaalahoitoa vaativia leikkauksia, kertoo Oral Hammaslääkäreiden vastaava lääketieteellinen johtaja, juurihoidon erikoishammaslääkäri Eva Sirén.

Säännöllistä ja ennaltaehkäisevää

Hyvän suuhygienian ja omahoidon lisäksi säännölliset hammastarkastukset ovat ennaltaehkäisevän suun terveydenhoidon perusta. Hammaslääkärin suorittaman tarkastuksen tavoitteena ei ole ainoastaan diagnosoida reikiä hampaissa, vaan kaikkia suun sairauksia ja purennan toimivuutta.

-Diagnostisen röntgenkuvan merkitystä suun tulehdusten havaitsemisessa ei voi liikaa korostaa. Reiän edettyä juurikanavaan on hammas juurihoidettava, jotta tulehdus voidaan hoitaa. Juurihoito voi epäonnistua ilman asianmukaista suojausta ja välineistöä, ja hoitotulosta on aina seurattava jatkossa säännöllisesti, myös röntgenkuvin, Sirén painottaa.

Suun terveydenhoidon laadun kannalta tärkeää on hoidon porrastus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että potilaan terveydentilan niin vaatiessa hoitotiimiin kuuluu yleishammaslääkärin lisäksi erikoishammaslääkäri sekä suuhygienisti.

-Jokaisella on erittäin tärkeä rooli ja erityisosaaminen hoidon lopputuloksen onnistumisen kannalta, kertoo Eva Sirén, joka itsekin toimii erikoishammaslääkärinä osana hoitotiimiä.