JHL vaatii sitovaa henkilöstömitoitusta ikäihmisten kotihoitoon. Samalla vaaditaan myös selviä ja nopeita sanktioita eli rangaistuksia lain rikkomisesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL perää konkreettisempia keinoja saada lisää henkilöstöä kotipalveluun. Valmisteilla olevassa sosiaali- ja vanhuspalvelulain muutosesityksessä ei sellaisia ole. Sosiaali- ja vanhuspalvelulakeihin kaavaillut säännökset eivät liiton mielestä millään tavalla turvaa henkilöstön riittävyyttä kotihoidossa. Liitto vaatii myös selviä ja nopeita sanktioita lain rikkomisesta. Lakiluonnoksissa ei sellaisia ole lainkaan.

− Vaikka muutokset sinällään ovat erittäin tarpeellisia ja oikeansuuntaisia, niistä puuttuu se pihvi: Millä keinoin kotihoitoon saadaan tarpeeksi työntekijöitä turvaamaan laissa määritellyt palvelut. Mielestämme kotihoitoon pitää saada sitova henkilöstömitoitus, niin kuin on tehostetussa palveluasumisessa. Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarpeen määrittelyyn käytettäisiin laatusuosituksen kaavaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine esittää.

JHL kritisoi esityksiä myös siitä, ettei lain rikkomisesta määritellä minkäänlaisia sanktioita.

− Omavalvontasuunnitelmat tai velvoite ilmoittaa ylemmälle taholle esimerkiksi henkilöstövajauksesta ovat keinoina jo olemassa, mutta ne eivät lisää henkilökunnan määrää. Samoin toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä kotihoidon käyntien suunnittelussa, mutta niitä käytetään väärin. Pahimmillaan sekä asiakas- että työturvallisuus vaarantuvat. Lain rikkomisesta pitää seurata riittävät ja nopeat sanktiot, ja niistä on tehtävä selvät kirjaukset lakiin, Niemi-Laine alleviivaa.

JHL:n puheenjohtajan mukaan kenellekään ei enää ole epäselvää se, että hoitohenkilöstöstä on jo nyt kova pula. Hän vaatii valtiolta lisärahoitusta kotihoidon ja koko hoiva-alan henkilöstömäärän varmistamiseksi. Hoiva-avustajakoulutus on vakiinnutettava ja lähihoitajan koulutuspaikkoja on lisättävä. Myös oppisopimuskoulutus on otettava vahvemmin mukaan.

Koulutuspaikkojen lisääminen ei kuitenkaan ratkaise alaa piinaavia ongelmia.

− Hoito- ja hoiva-ala on saatava vetovoimaisemmaksi. Sitä ei tapahdu, ellei työoloja paranneta, työmääriä saada järkevämmäksi, johtamista paranneta ja palkkoja nosteta, Niemi-Laine luettelee.