Onnistunut ruokavaliomuutos vaatii ennen kaikkea motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. 

Vuodenvaihteessa moni asettaa tavoitteet korkealle ja lähtee tavoittelemaan uutta, terveellisempää elämäntyyliä.

Nappaa Terveystalon johtavan ravitsemusterapeutin Mikko Rinnan vinkit onnistuneeseen ruokavaliomuutokseen: 

 1. Lähtökohdat kuntoon. 

  Ole realistinen ja selvitä lähtötilanne. Mihin muutoksella tähdätään? Mitkä asiat motivoivat pitämään muutoksen vaatimista asioista kiinni? Kun tavoitteet ja niiden taustalla vaikuttavat arvot on kirkastettu, muutoksella on paremmat mahdollisuudet onnistua.  
   
  Samalla on hyvä kartoittaa muut elämän osa-alueet – millä tolalla ovat esimerkiksi uni, aktiivisuus, sosiaaliset suhteet ja päihteidenkäyttö? Ne vaikuttavat ratkaisevasti muiden valintojen onnistumiseen. Elämänmuutos on tärkeää tehdä oikealla hetkellä. Siitä saatavan hyödyn on aina oltava suurempi kuin sen vaatima vaiva!
 2. Älä mullista koko elämää kerralla. 

  Muutos on hyvä toteuttaa omilla ehdoilla. Jos sosiaalisten suhteiden ylläpito on tärkeä arvo, elämänmuutos ei saa rajoittaa niitä. Mitä isompi muutos, sitä pienempiin osiin palasteltuna se kannattaa tehdä. Kohti parempaa edetään pienin askelin, yksi välietappi kerrallaan. 
 3. Hae lähipiiriltä tukea muutokselle. 

  Lähipiirin asenteilla on suuri merkitys muutoksen onnistumisessa – ympäristön pitää tukea muutosta. Vaikka oma tahdonvoima olisi suuri, muutos voi olla liian raskas toteuttaa, mikäli perhe tai kaveripiiri hangoittelevat vastaan. Koetinkiveksi voi nousta yhtä lailla negatiivisesti suhtautuva lähipiiri kuin esimerkiksi yötyö, joka hankaloittaa arkea.  
 4. Anna ammattilaisen auttaa eteenpäin.  

  Ravitsemusterapeutti on erikoistunut ottamaan huomioon jokaisen henkilökohtaisen tilanteen ja rakentamaan elintapamuutoksen kullekin sopivaksi. Pikavoittoja tavoitellessaan moni ryhtyy syömään liiankin niukasti ja treenaamaan turhan kovaa, jolloin tuloksena voi olla ylikunto.  Ammattilainen osaa auttaa, olipa kyse ruokavaliosta luistamisesta tai liiankin innokkaasta suorittamisesta.