Mehiläisen työterveystilastojen mukaan mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvussa: alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä on kasvanut peräti 28 prosenttia vuoden 2021 aikana.

Pandemia-aika on haastanut työntekijöiden jaksamista. Vaikka sairauspoissaolot ovat edelleen koronaa edeltävää tasoa matalammalla, ovat mielenterveyden syistä johtuneet poissaolot kasvussa. Mehiläisen työterveysdata osoittaa myös, että kuluvan vuoden aikana mielenterveyden syistä johtuvat sairaanhoidon lääkärikäynnit ovat lisääntyneet 30 prosenttia ja työpsykologikäyntien määrä 37 prosenttia edellisvuodesta.

– Yhteiskunnallinen pelkotila on kasvanut, sosiaalinen puoli elämästä vähentynyt ja palauttava aika työpäivistä osin kadonnut. Vaikka osa voi omissa oloissaan etätyössä hyvin, on selvää, että työntekijät tarvitsevat nyt tukea, kuvailee tilannetta johtava psykologi Thea Strandholm Mehiläisestä.

– Kun ulkoiset haasteet hellittävät, jää tilaa enemmän yksilöllisille psyykkisille reaktioille. Ihmisillä on ollut aikaa pohtia omaa elämäänsä ja sen muutostarpeita – jonkinlainen stressi- ja kriisireaktio voi olla mahdollinen. Emme ole palaamassa samaan normaaliin tilanteeseen, josta pandemia-aika pari vuotta sitten alkoi, toteaa Strandholm.

LähiTapiola-ryhmä tarjosi helmikuussa alkaneella koejaksolla Espoossa työskentelevälle yli tuhannelle työntekijälleen Mehiläisen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

LähiSparri-nimisessä pilottihankkeessa kuka tahansa sai hakeutua viiden käynnin psykososiaalisten täsmähoitojen piiriin ilman erillistä lääkärin lähetettä tai esihenkilön lupaa.

– Kun tuen piiriin hakeutuu riittävän varhaisessa vaiheessa, ongelmat ja oireet eivät ehdi kehittyä liian suuriksi ja monimutkaisiksi. Tällöin lyhyellä hoitojaksolla voidaan keskittyä tiettyyn haasteeseen, asettaa selkeä tavoite ja saada hyviä tuloksia aikaan. Lyhytterapiassa käsiteltävät teemat ovat moninaisia ja voivat liittyä esimerkiksi työstressin käsittelyyn, ihmissuhteisiin tai vaikka oman ajattelutavan muuttamiseen, kuvailee Strandholm.

Matalan kynnyksen hoitoonpääsy auttoi

Matalan kynnyksen mielenterveyden tukipalvelulla saatiin lisättyä ihmisten hyvinvointia ja vähennettyä riskiä joutua pitkälle sairauslomalle masennuksen vuoksi. LähiSparriin osallistui 90 henkilöä ja heidän oireitaan kartoitettiin kahdella anonyymisti toteutetulla kyselyllä ennen ja jälkeen sparrin. Tulosten perusteella osallistujien masennusoireet lievenivät keskimäärin huomattavasti.

Tule tekemään suoranaisia löytöjä Iittalan verkkokauppaan – tästä ostoksille

– Mielenterveyden haasteisiin liittyvät sairauslomat ovat tyypillisesti pitkiä. Jos edes joka kolmannen osallistujan osalta LähiSparrin ansiosta ehkäistiin esimerkiksi kahden viikon sairausloman tarve, voidaan säästöksi arvioida varovaisesti yli 100 000 euroa. Yksilön hyvinvoinnin lisääntymisen tuoma hyöty näkyy välillisesti myös henkilön työyhteisössä ja muussa lähipiirissä, LähiTapiolan HRD-päällikkö Mari Keränen sanoo.

– Nyt saadut tulokset osoittavat ennaltaehkäisevien matalan kynnysten palveluiden toimivuuden konkreettisesti. Osallistujat itse kokivat yhteistyösuhteen toimivuuden, LähiSparrin hyödyt ja hakeutumisen helppouden positiivisina, toteaa Mehiläisen johtava psykologi Thea Strandholm.

Tule tekemään suoranaisia löytöjä Iittalan verkkokauppaan – tästä ostoksille