Suomalaisten säännöllinen alkoholinkäyttö on vähentynyt tultaessa 2020-luvulle. Viikoittain tai useammin alkoholia käyttäneiden osuus väheni 52 prosentista 48:aan miehillä ja 29 prosentista 22:een naisilla vuosien 2016 ja 2023 välillä.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Juomatapatutkimuksesta, jota on tehty säännöllisesti noin kahdeksan vuoden välein vuodesta 1968 alkaen.

”Alkoholinkäytön väheneminen on hyvä asia väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hyvän kehityksen jatkumista on tarpeen tukea haittoja vähentävin alkoholipoliittisin keinoin, jotka hillitsevät alkoholijuomien saatavuutta ja kulutusta – eli säilyttämällä nykyiset kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajat ja alkoholijuomien korkea verotus”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä.

He juovat useimmin

Miehistä kuusi prosenttia ja naisista kaksi prosenttia käytti alkoholia vähintään neljä kertaa viikossa vuonna 2023. Useimmin alkoholia käyttivät 55–69-vuotiaat miehet. Heistä 62 prosenttia käytti alkoholia vähintään viikoittain ja 11 prosenttia neljä kertaa viikossa tai useammin.

Raittiiden osuus väestössä pysyi samalla tasolla vuosina 2016 ja 2023, miehillä 10 prosentin tuntumassa ja naisilla 14 prosentissa. 

”Raittiiden osuus väheni pitkään, mutta väheneminen pysähtyi 2000-luvun alkupuolella, jolloin hieman alle kymmenesosa vastaajista oli raittiita”, toteaa erikoistutkija Janne Härkönen THL:stä. 

”Tämän jälkeen raittius on hieman yleistynyt, erityisesti naisilla ja alle 55-vuotiailla. Raittius yleistyi enemmän ennen vuotta 2016 kuin sen jälkeen.”