Suomessa on omaishoitajan roolissa olevia lapsia ja nuoria arviolta 20 000 – 40 000.

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin julkaisema luku on hätkähdyttävää ja surullista luettavaa. Arviohaarukka on suuri.

– Heidän tunnistamisensa on kansainvälisestikin mitattuna heikolla tasolla ja tukipalvelut riittämättömiä. Tähän on saatava muutos, toiminnanjohtaja Pia Hytönen kommentoi.

Ilmiön taustalla on vanhempien mielenterveysongelmat. Koronaeristäytyminen pahensi tilannetta entisestään. Arviolta joka neljännen lapsen perheessä on mielenterveysongelmia.

Pahimmillaan lapsi tai nuori ajautuu ottamaan vastuun vanhemmastaan ja sisaruksistaan eli hänestä tulee käytännössä omaishoitaja.

Rankan lapsuuden lisäksi tilanteella voi olla kauaskantoiset seuraukset. Tutkimusten mukaan esimerkiksi puolet masentuneiden lapsista masentuu itse 25 ikävuoteen mennessä. Tämä puolestaan johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen ja itsemurhiin.

– Tutkimusten mukaan riittävän ajoissa annettu apu perheille suojaa lasta vanhemman psyykkisen sairauden tuomilta riskeiltä, Hytönen perustelee varhaisen avunsaannin tärkeyttä.