Tutkimus: Päihdeongelmainen kuolee varhemmin, keskimäärin viisikymppisenä

0

Kuolleisuus oli muuhun väestöön verrattuna suurta ihmisillä, joilla on päihdeongelma, käy ilmi A-klinikkasäätiön tuoreesta tutkimusraportista.

Kahden vuosikymmenen seurannan kuluessa 3 216 ihmistä kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä.

Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Toisin kuin väestössä yleensä, päihdeongelmaisilla naisilla itsemurhan tehneiden osuus oli miehiä suurempi.

Vuosien 1990 ja 2009 välillä käytettyjen päihteiden kirjo laajeni Suomessa. Alkoholinkulutus kasvoi yhdeksästä kymmeneen litraan. Päihteiden käyttö muuttuukin jatkuvasti ajan myötä.

Hoito- ja rekisteritutkimus tuotti uutta tietoa päihdeongelmiin liittyvistä muutoksista. Laaja-alaisen, pitkän aikavälin tiedon avulla suuresta joukosta asiakkaita on mahdollista tehdä päätelmiä myös hoitojärjestelmästä.

Anonymisoitujen rekisteritietojen avulla on mahdollista tehdä kattavia seurantoja ja tavoittaa asiakasryhmiä, joiden tutkimiseen perinteiset tutkimusmenetelmät, kuten kyselytutkimukset, soveltuvat huonosti.

Tutkimuksen kohteina olivat vuosien 1990 ja 2009 välillä A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa (nykyisin Päihdesairaala) sekä Helsingissä Kettutien A-poliklinikalla ja Arabianrannan päihdeklinikalla asioineet potilaat. Lupaprosessin jälkeen hoitotietoihin yhdistettiin tiedot mahdollisesta kuolemasta, tulo- ja pääomaverotuksesta, sairaalapalveluiden käytöstä sekä rikollisuudesta.

Tutkimus tarkasteli kahden vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia päihdehoidon toimintaympäristössä, asiakasryhmien välisiä eroja, päihdeongelmaisten kuolleisuutta ja kuolinsyitä sekä arvioi hoito- ja rekisteritietojen käytettävyyttä tutkimuksessa.

Jaa

Kommentoi