Alkoholi on huomattava terveysriski ja ennenaikaisten kuolemien merkittävimpiä taustasyitä. Joka vuosi Suomessa menetetään ennenaikaisesti yli 37 000 elinvuotta alkoholin vaikutuksesta, kun otetaan huomioon myös epäsuorat kuolemat.

Suhteessa väestömäärään elinvuosia menetetään alkoholin takia eniten Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin tekemästä ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tilaamasta tuoreesta katsauksesta.

Katsauksessa tarkastellaan nyt ensimmäistä kertaa sekä suorien että epäsuorien alkoholikuolemien vaikutusta elinvuosien menetyksiin.

Suorat kuolemat vain jäävuoren huippu

Pitkään on tiedetty, että alkoholi aiheuttaa merkittävän määrän ennenaikaisia kuolemia Suomessa ja Euroopassa. Usein keskiössä ovat kuitenkin vain suoraan alkoholin aiheuttamat kuolemat, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut alkoholin olevan yli 200 sairauden tai terveydentilan taustasyynä, mikä lisää yhteiskunnan tautitaakkaa sekä ennenaikaista kuolleisuutta. 

EHYTin ja FCG:n laatimassa katsauksessa tarkastellaan, kuinka paljon alkoholiin menetetään elinvuosia Suomessa, kun huomioon otetaan epäsuorat kuolemat.

Uudessa laskelmassa on otettu huomioon muun muassa syövät, verisuonisairaudet sekä itsemurhat, joissa alkoholi on ollut merkittävä taustatekijä. Tiedoista selviää, että suorien kuolemien lisäksi yli 12 500 elinvuotta menetetään epäsuorien alkoholikuolemien takia. 

Katsauksesta selviää myös, että alkoholi aiheuttaa Suomessa arviolta 8,8 prosenttia kaikista ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista ja 7,3 prosenttia kaikista menetetyistä toimintakykyisistä vuosista. Erityisesti vältettävissä olevissa ennenaikaisesti menetetyissä elinvuosissa alkoholilla on keskeinen rooli 22 prosentin osuudella.

”Arvioitaessa alkoholin yhteiskunnallisia vaikutuksia on tärkeää huomioida sekä suorat että epäsuorat alkoholikuolemat. Kuolemien lukumäärien sijaan on myös hyvä laskea menetettyjä elinvuosia, jolloin huomioidaan, minkä ikäisenä kuolema on tapahtunut”, kertoo FCG:n liiketoimintajohtaja, asiantuntijalääkäri Emma Kajander.  

Katsauksessa tarkasteltiin alkoholista johtuvia ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä hyvinvointialueittain. Suhteessa väestömäärään elinvuosia menetetään Kymenlaaksossa 884,2, Pohjois-Karjalassa 808,5 ja Kainuussa 804,9 vuotta per 100 000 asukasta.