Terveyden edistäminen on suomalaisille tärkeä vaaliteema kevään eduskuntavaaleissa. Tämä selvisi Yksi elämä -terveystalkoiden teettämästä kyselystä, jossa 58 prosenttia vastanneista kertoi odottavansa ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä.

Aktiivisimmin äänestävästä ikäluokasta, 55–74-vuotiaista, terveyden edistämistä odotti 66 prosenttia. Kaikista vastanneista sekä naisista että miehistä 58 prosenttia vaati ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä.

Selvityksen mukaan enemmän kuin joka neljäs, 28 prosenttia äänestäjistä, vaati terveysinvestointeja, vaikka ne eivät säästäisikään rahaa viiden vuoden aikana. Vastaajista 30 prosenttia odotti ehdokkaan ajavan terveyden edistämistä, kunhan se on taloudellisesti kannattavaa.

Yksi elämä -terveystalkoiden teettämään tutkimukseen vastasi 1010 suomalaista ja sen toteutti YouGov Finland marraskuussa 2018.

Löydä terveysehdokas, joka välittää hyvinvoinnista

Yksi elämä on avannut Terveysehdokas.fi-vaalikoneen, jonka terveyslupaukset pohjautuvat Yksi elämä -verkoston kokoamiin esimerkkeihin terveysinvestoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaat kertovat, mihin terveystekoihin he sitoutuvat. Näin selviää, kuinka monta tähteä he terveysehdokkaina ansaitsevat.

Äänestäjille Terveysehdokas.fi on vaalikone, josta voi löytää itselleen sopivimmat terveysehdokkaat omasta vaalipiiristä.

Terveysehdokas-vaalikoneeseen on tähän mennessä vastannut 465 eduskuntavaaliehdokasta.