Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL alkaa selvittää, millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on lähisuhdeväkivaltaan. 
 
Tavoitteena on tutkia koronan ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, väkivallan eri muotoihin, turvattomuuteen tunteeseen, väkivaltapalvelujen käyttöön ja ja niihin ohjaamiseen sekä rajoituksiin palveluiden saatavuudessa.
 
THL toteuttaa tutkimuksen yhdessä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Tutkimushanke kestää noin 1,5 vuotta.