Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Sosiaali- ja terveysministeriö STM valmistelevat parhaillaan kansallista koronarokotustodistushanketta, jonka tavoitteena on tuoda Omakanta-palveluun kaikille rokotetuille henkilöille Suomessa rokotustodistus eli niin kutsuttu rokotepassi. Koronarokotustodistuksen saa nyt jo myös sähköisesti. Esimerkiksi Terveystalolla on käytössään tällainen palvelu.

Terveystalosta kerrotaan, että sähköisen rokotustodistuksen saa heillä automaattisesti omaan terveyssovellukseensa, ja se on asiakkaalle maksuton lisäpalvelu. Rokotustodistuksella pyritään vastaamaan asiakaskysyntään, sillä rokottamisen yleistyessä keväällä ja kesällä rokotetut voivat päästä vapaammin matkustamaan ja käymään esimerkiksi hoitolaitoksissa, joissa on vierailurajoitteita. 

Terveystalosta kerrotaan lisäksi, että todistuksen saavat automaattisesti kaikki heidän toimipisteessään rokotetut asiakkaat, kun rokotus kirjataan potilastietojärjestelmään.

Rokotustodistuksesta ilmenee asiakkaan henkilöllisyys, ensirokotteen ja tehosterokotteen pistämisajankohta sekä rokote-erän numero.

Tällä hetkellä kansallisesti ei ole vielä päätetty tarkoista käyttötarkoituksista tai tilanteista, joissa koronarokotustodistusta voitaisiin edellyttää, vaan todistus on tarkoitettu asiakkaan omaan käyttöön. Kansallisen hankkeen ja lainsäädännön edellyttämä asetus on valmistunut, mutta EU-tasoinen päätösaikataulu on vielä avoin.