Koronavirustartunnat ovat jälleen kasvussa – THL suosittelee, että testeihin tulisi hakeutua nyt hyvin matalalla kynnyksellä.

Koronavirustapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon. Epidemiatilanne on Suomessa pysynyt valtakunnallisesti usean viikon ajan melko vakaana, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria. Testeihin hakeutuminen on avainasia tartuntojen leviämisen estämisessä.

Vaikka tartunnat tällä hetkellä ovat suurimmaksi osaksi peräisin kotimaasta, Euroopan huolestuttavasti huononeva epidemiatilanne voi jatkossa vaikuttaa myös Suomeen, THL arvioi.

Alueelliset, oikea-aikaiset ja riittävän kattavat toimet, nopea testaus ja tehokas tartunnanjäljitys ovat toistaiseksi hillinneet epidemian leviämistä alueilla. Kaiken perustana on se, että jokainen toimii vastuullisesti ja ottaa omassa toiminnassaan huomioon viranomaisten ohjeet esimerkiksi fyysisten kontaktien vähentämisestä, turvaväleistä, hygieniakäytännöistä ja maskien käytöstä.

Alueiden omien raporttien mukaan 4.11.2020 kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Sairaanhoitopiireistä loput 14 ovat perustasolla kuitenkin siten, että osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,25.

Viikolla 44 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1 428 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1 230. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 25,8 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä viikolla oli 22,2.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2 658 uutta tapausta, kun se viikoilla 41-42 oli 2 885. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 48 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 52.

Positiivisten näytteiden osuus kasvussa

THL: mukaan viikolla 44 tapausmäärät kasvoivat jälleen ja myös ilmaantuvuus nousi edellisestä viikosta. Koronavirustestejä tehtiin vähemmän kuin edellisellä viikolla, tosin osalla laboratorioista on ollut viiveitä testausmäärien raportoinnissa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on noussut ja se oli noin 1,8 prosenttia viikolla 44. Testimäärien tarkentuessa myös positiivisten osuus kaikista näytteistä voi laskea takautuvasti koskien viikkoja 43-44. 

Kaikkien vähänkin koronavirukseen viittaavia oireita tuntevien olisi hyvä hakeutua testiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tämä koskee myös hyvin lieväoireisia nuoria, sillä oppilaitoksissa tapahtuu paljon joukkoaltistuksia, THL toteaa.

Tartuntoja on edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla. Viikolla 44 kaikista tapauksista lähes 80 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla, ja lähes puolet tapauksista alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista oli alle 10 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden vain joitakin prosentteja.

Tartunnanjäljitys osoittaa perhepiirissä tapahtuvan eniten tartuntoja

Tartunnanjäljitystä koskevat tiedot saatiin viikolla 44 noin 1 400 tartunnasta. Näistä 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta. Kotoperäisistä tartunnoista tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 prosentissa tartunnoista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartunnanlähde oli tiedossa vajaassa puolessa tapauksista viikolla 44. Muualla maassa vain noin viidennes tartunnanlähteistä jäi epäselväksi. 

Tartunnan tapahtumapaikka saatiin selville noin 60 prosentissa tapauksista. Suurin osa (60 prosenttia) näistä tartunnoista tapahtui perhepiirissä. Muissa lähipiirin tapaamisissa ja yksityisissä kokoontumisissa tapahtui 10-15 prosenttia tartunnoista, työpaikoilla noin 10 prosenttia ja harrastusten yhteydessä 8 prosenttia. Oppilaitoksissa saatiin vain kahdeksan prosenttia tunnetuista tartunnoista isoista joukkoaltistuksista huolimatta. 

Yleisötapahtumista ja ravitsemisliikkeistä oli peräisin vain vähän tartuntoja viikolla 44. Suosituksilla ja rajoituksilla, kuten yöaikaan auki olevien ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamisella, voidaan mitä ilmeisimmin vähentää mahdollisia altistumistilanteita. 

Sairaalahoitoa tarvitsevia on vielä melko vähän

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevia potilaita on edelleen melko vähän, joskin potilaiden määrä on viime viikkoina kasvanut. Sairaalahoidossa oli 4.11.2020 yhteensä 65 potilasta, joista 15 tehohoidossa. Syyskuun alusta lähtien tehohoitoon tulleiden COVID-19-potilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta. Tämä on aivan sama kuin keväällä tehohoidossa olleiden potilaiden keski-ikä.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 12 700, mikä on lähes 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 16 930 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 362.

Jouluksi upeat lahjat nyt verkkokaupasta – tilaa vaikka heti: