Sydänliitto teki viime vuoden loppupuolella jäsen- ja potilaskyselyn sydänsairauksia sairastaville. Kyselyyn vastasi yli 2 500 henkilöä. Kyselyn tulokset tukivat Sydänliiton käsitystä siitä, että vertaistuesta on apua sairastuneen arjessa selviytymisessä.

Joka viides vastaaja oli keskustellut vertaistukihenkilön kanssa ja 14 prosenttia oli osallistunut vertaistukiryhmätoimintaan. Vertaistukihenkilön kanssa keskustelleet kokevat, että tiedon ja tuen saanti on helpompaa vertaistukihenkilön opastuksella. He kokivat myös ammattilaisavun saamisen helpommaksi vertaistuen voimin.

Vertaistukea saaneet henkilöt osallistuivat myös muita useammin kuntoutukseen. He myös tunnistivat saamansa kirjallisen hoitosuunnitelman paremmin.

Vertaistukija on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. Hän on itse sairastunut sydänsairauteen tai on sydänsairastuneen läheinen. Vertaistukijan tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänsairastunut ja miten sairauden kanssa tulee toimeen.